Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Artur Jazdon, dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

Jak cytować
Jazdon, A. (2020). Dobrochna Priebe (1942–2020). Biblioteka, (24 (33), 383-385. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.18