Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Jakub Łukaszewski, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jakub Łukaszewski, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

Jak cytować
Łukaszewski, J. (2020). Niewykorzystana szansa. Kilka uwag do pracy Ady Arendt Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019 (Communicare – historia i kultura), s. 344, facsim., il, mapy. ISBN 978-83-235-3917-9: Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej: Staropolskie kalendarze w działaniu. Siedemnastowieczne kalendarze osobiste Bazylego Łuszczewskiego i Ludwika Mikołaja Grabiańskiego, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Prejsa, obronionej w 2018 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Biblioteka, (24 (33), 325-339. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.12