„Odporność bibliotek” – analiza SWOT w kontekście doświadczenia pandemii
PDF

Słowa kluczowe

biblioteki publiczne
odporność
pandemia
rezyliencja
zarządzanie kryzysowe
analiza SWOT

Jak cytować

Kisilowska-Szurmińska, M. (2022). „Odporność bibliotek” – analiza SWOT w kontekście doświadczenia pandemii. Biblioteka, (26 (35), 359–378. https://doi.org/10.14746/b.2022.26.13

Liczba wyświetleń: 182


Liczba pobrań: 134

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy SWOT dotyczącej polskich bibliotek publicznych po doświadczeniu pandemii, w kontekście budowania przez nie odporności instytucjonalnej oraz udziału w rozwijaniu odporności społeczności lokalnych, w których funkcjonują. W tekście omówiono zjawisko odporności bibliotek na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, zaprezentowano wyniki analizy SWOT i wnioski dotyczące oceny odporności placówek będących przedmiotem badania. Zwrócono uwagę na mocne strony bibliotek, na brak zarządzania kryzysowego i potrzebę jego wdrożenia.

https://doi.org/10.14746/b.2022.26.13
PDF

Bibliografia

Bodenheimer L., Leadership Reflections. Resiliency in Library Organizations, „Journal of Library Administration” 2018, t. 58, nr 4, s. 364–374. DOI: https://doi.org/10.1080/01930826.2018.1448651

Carpenter S.R., Arrow K.J., Barrett S., Biggs R., Brock W.A., Crépin A.S., de Zeeuw A., General Resilience to Cope with Extreme Events, „Sustainability” 2012, t. 4, nr 12, s. 3248–3259. DOI: https://doi.org/10.3390/su4123248

Featherstone R.M., Lyon B.J., Ruffin A.B., Library Roles in Disaster Response. An Oral History Project by the National Library of Medicine, „Journal of the Medical Library Association: JMLA” 2008, t. 96, nr 4, s. 343–350. DOI: https://doi.org/10.3163/1536-5050.96.4.009

Garnett J., Academic Libraries – Changing the Approach: Resilience Building against Disruptive Events and the Contribution to Disaster Risk Reduction Frameworks, „New Review of Academic Librarianship” 2021, t. 27, nr 1, s. 113–129. DOI: https://doi.org/10.1080/13614533.2019.1703767

Garnett J., Disaster Resilience Toolkit for Libraries, „Libraries & Disasters” 2021, https://librariesanddisasters.com.au/toolkit [dostęp: 23.03.2022].

Garnett J., Resilient Libraries, „Journal of the Australian Library and Information Association” 2021, t. 70, nr 3, s. 307–312. DOI: https://doi.org/10.1080/24750158.2021.1960612

Grace D., Sen B.A., Community Resilience and the Role of the Public Library, „Library Trends” 2013, t. 61, nr 3, s. 513–541. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2013.0008

Hanisch M., What is Resilience? Ambiguities of a Key Term, „Bundesakademie für Sicherheitspolitik” 2016, https://tinyurl.com/yc7nh436 [dostęp: 4.04.2022].

Jaeger P.T., Bertot J.C., McClure C.R., Rodriguez M., Public Libraries and Internet Access across the United States. A Comparison by State 2004–2006, „Information Technology and Libraries” 2007, t. 26, nr 2, s. 4–14. DOI: https://doi.org/10.6017/ital.v26i2.3277

Kisilowska M., Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2021.

Lloyd A., Building Information Resilient Workers. The Critical Ground of Workplace Information Literacy. What Have we Learnt?, w: Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice, red. S. Kurbanoğlu, E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts, S. Špiranec, Springer International Publishing, 2013, s. 219–228. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-03919-0_28

McAslan A., Community Resilience. Understanding the Concept and its Application. A Discussion Paper, Adelaide, Australia: Torrens Resilience Institute 2011, https://tinyurl.com/mrxdr6fd [dostęp: 21.03.2022].

McAslan A., The Concept of Resilience. Understanding its Origins, Meaning and Utility, Adelaide: Torrens Resilience Institute 2010, https://tinyurl.com/3dsm9jys [dostęp: 21.03.2022].

McAslan A., Organisational Resilience. Understanding the Concept and its Application. A Strawman Paper, Adelaide, Australia: Torrens Resilience Institute 2010, https://tinyurl.com/5n7h39xe [dostęp: 21.03.2022].

Mardis M.A., Jones F.R., Ozguven E.E., Horner M., Piekalkiewicz E., Pickett S., Mathias J., De Leon J., Rural Resiliency Hubs. An Integrated, Community-Centered Approach to Addressing the Resiliency Divide through Rural Public Libraries, 2021, https://tinyurl.com/79c5tbbf [dostęp: 4.04.2022].

Newman N., Newman D., Leadership behind Masked Faces: From Uncertainty to Resilience at a Jamaican Academic Library, „The Journal of Academic Librarianship” 2021, t. 47, z. 5. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102377

Norris F.H., Stevens S.P., Pfefferbaum B., Wyche K.F., Pfefferbaum R.L., Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness, „American Journal of Community Psychology” 2008, t. 41, nr 1–2, s. 127–150. DOI: https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6

Patin B., What is Essential? Understanding Community Resilience and Public Libraries in the United States during Disasters, „Proceedings of the Association for Information Science and Technology” 2020, t. 57, z. 1. DOI: https://doi.org/10.1002/pra2.269

Resilient Organisations, Resilience Indicators, https://tinyurl.com/4pbt2xxf [dostęp: 4.04.2022].

Shaghaei N., Tatai A., Knowles C., Morley F., Eveleigh A., Casaldàliga N., Ghesquière E., Library Resilience and Leadership in a Global Crisis, „LIBER Quarterly” 2022, t. 32, nr 1. DOI: https://doi.org/10.53377/lq.10930

Stapleton B., Steadfastly We Serve. Library Resilience during the 1918–19 Spanish Influenza Outbreak and Current COVID-19 Pandemic, „The Southeastern Librarian” 2021, t. 69, nr 1, https://tinyurl.com/47ry2sww [dostęp: 28.03.2022].

UNDRR, Resilience, 2022, https://www.undrr.org/terminology/resilience [dostęp: 23.03.2022].

Vårheim A., A Note on Resilience Perspectives in Public Library Research. Paths Towards Research Agendas, „Proceedings from the Document Academy” 2016, t. 3, nr 2. DOI: https://doi.org/10.35492/docam/3/2/12

Vårheim A., Public Libraries, Community Resilience, and Social Capital, „Information Research” 2017, t. 22, nr 1, https://tinyurl.com/5e4zcar7 [dostęp: 31.07.2020].

Veil S.R., Bishop B.W., Opportunities and Challenges for Public Libraries to Enhance Community Resilience, „Risk Analysis” 2014, t. 34, nr 4, s. 721–734. DOI: https://doi.org/10.1111/risa.12130