Nr 26 (35) (2022)

Artykuły

Stanisław Wołoszczenko
33-85
Niedawno odkryte fragmenty Apostoła Krystynopolskiego z XII wieku
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.3
PDF (English)
Łukasz Nowak
87-120
Mappa mundi w kodeksie Jakuba z Kowalewic (BUP Rkp. 1746) a Historia Brittonum Nenniusza
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.4
PDF
Wojciech Graś
121-133
Rozważania nad problemem nakładu Statutu Jana Łaskiego
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.5
PDF
Agnieszka Urbańska
135-152
Zbiory funeralne w zasobach Pracowni Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – nekrologi i obrazki komemoratywne
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.6
PDF
Filip Jakubowski
153-169
Opisy podróży na Bliski Wschód i do Afryki Północnej z lat 1801–1919 w zbiorach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.7
PDF
Agnieszka Dwornik
171-204
Od JHP KABA do Deskryptorów Biblioteki Narodowej – wdrożenie zasad katalogowania Biblioteki Narodowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.8
PDF
Agnieszka Baszko
205-284
Migawki z życia miasta. Murowana Goślina na fotografiach z lat 20. i 30. XX wieku
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.9
PDF
Grzegorz Jazdon
285-325
„Polska Flota Napowietrzna” (1919–1921) – charakterystyka zawartości oraz formy edytorskiej czasopisma
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.10
PDF
Iwona Grodź
327-342
Biblioteka a grywalizacja. Rozważania teoretyczne (zarys tematyki)
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.11
PDF
Leszek Szafrański
343-358
Realizacja polityki otwartego dostępu na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.12
PDF
Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
359-378
„Odporność bibliotek” – analiza SWOT w kontekście doświadczenia pandemii
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.13
PDF