Nr 26 (35) (2022)

Wstęp

Redakcja czasopisma
7-10
Od Redakcji
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.1
Małgorzata Dąbrowicz, Artur Jazdon
11-30
„Biblioteka” – kilka refleksji z okazji 25-lecia nowej edycji czasopisma
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.2

Artykuły

Stanisław Wołoszczenko
33-85
Niedawno odkryte fragmenty Apostoła Krystynopolskiego z XII wieku
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.3
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.3
Łukasz Nowak
87-120
Mappa mundi w kodeksie Jakuba z Kowalewic (BUP Rkp. 1746) a Historia Brittonum Nenniusza
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.4
Wojciech Graś
121-133
Rozważania nad problemem nakładu Statutu Jana Łaskiego
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.5
Agnieszka Urbańska
135-152
Zbiory funeralne w zasobach Pracowni Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – nekrologi i obrazki komemoratywne
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.6
Filip Jakubowski
153-169
Opisy podróży na Bliski Wschód i do Afryki Północnej z lat 1801–1919 w zbiorach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.7
Agnieszka Dwornik
171-204
Od JHP KABA do Deskryptorów Biblioteki Narodowej – wdrożenie zasad katalogowania Biblioteki Narodowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.8
Agnieszka Baszko
205-284
Migawki z życia miasta. Murowana Goślina na fotografiach z lat 20. i 30. XX wieku
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.9
Grzegorz Jazdon
285-325
„Polska Flota Napowietrzna” (1919–1921) – charakterystyka zawartości oraz formy edytorskiej czasopisma
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.10
Iwona Grodź
327-342
Biblioteka a grywalizacja. Rozważania teoretyczne (zarys tematyki)
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.11
Leszek Szafrański
343-358
Realizacja polityki otwartego dostępu na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.12
Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
359-378
„Odporność bibliotek” – analiza SWOT w kontekście doświadczenia pandemii
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.13

Recenzje

Diana Szary-Matuszkowiak
381-388
Andrew Pettegree, Arthur der Weduwen, The Library. A Fragile History, London: Profile Books 2021, s. 518. ISBN 978-1-78816-342-2
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.14
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.14
Agnieszka Rybarczyk
389-395
Patryk Mogilnicki, Książka po okładce. O współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych, Kraków: Karakter 2021, s. 437. ISBN 978-83-65271-80-8
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.15
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.15
Agnieszka Sadowska
397-403
Praca i pasja. Zbiór wywiadów, rozmawiała Monika Simonjetz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2021, s. 588. ISBN 978-83-65741-79-0
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.16
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.16
Małgorzata Bródka
405-414
Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek, red. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2022, s. 228. ISBN 978-83-65741-84-4
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.17
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.17

Wspomnienie

Bożena Świstek-Oborska
417-420
Alicja Jaroszyk (1947–2022)
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.18
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.18
Iuliana Grażyńska
421-423
Andrzej Karpowicz (1945-2022)
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.19
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.19
Józef Malinowski
425-426
Maria Marchlewiczowa (1935-2021)
https://doi.org/10.14746/b.2022.26.20
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2022.26.20