Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek, red. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2022, s. 228. ISBN 978-83-65741-84-4
PDF

Jak cytować

Bródka, M. (2022). Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek, red. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2022, s. 228. ISBN 978-83-65741-84-4. Biblioteka, (26 (35), 405–414. https://doi.org/10.14746/b.2022.26.17

Liczba wyświetleń: 122


Liczba pobrań: 109

https://doi.org/10.14746/b.2022.26.17
PDF