Od JHP KABA do Deskryptorów Biblioteki Narodowej – wdrożenie zasad katalogowania Biblioteki Narodowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Deskryptory Biblioteki Narodowej
katalogowanie
MARC21
system biblioteczny
wyszukiwanie
języki informacyjno-wyszukiwawcze
ujednolicanie danych
JHP KABA

Jak cytować

Dwornik, A. (2022). Od JHP KABA do Deskryptorów Biblioteki Narodowej – wdrożenie zasad katalogowania Biblioteki Narodowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Biblioteka, (26 (35), 171–204. https://doi.org/10.14746/b.2022.26.8

Liczba wyświetleń: 589


Liczba pobrań: 325

Abstrakt

W artykule przedstawiono proces zmiany zasad katalogowania w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu – odejście od JHP KABA i wdrożenie zasad katalogowania z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Opisano przesłanki, jakie zainicjowały zmianę, etapy przygotowań oraz wdrożenie nowego sposobu opracowania. Porównane zostały zarówno zawartość informacyjna danych bibliograficznych w poprzedniej i nowej metodzie opracowania, jak i ich funkcjonalność we wdrożonym systemie nowej generacji Alma z wyszukiwarką Primo VE. Oceniono również przydatność nowych danych dla użytkowników biblioteki akademickiej. Zakres chronologiczny artykułu obejmuje lata 2015–2022. Praca ma charakter studium przypadku z zastosowaniem metody porównawczej i analizy piśmiennictwa.

https://doi.org/10.14746/b.2022.26.8
PDF

Bibliografia

Biblioteka Narodowa, Dla bibliotekarzy, https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/deskryptory-bn [dostęp: 11.10.2022].

Biblioteka Narodowa, Projekt Omnis, https://www.bn.org.pl/projekty/omnis/o-projekcie/ [dostęp: 11.10.2022].

Biblioteka Narodowa, Przepisy katalogowania, https://przepisy.bn.org.pl/materialy-szkoleniowe/zastosowanie-dbn [dostęp: 11.10.2022].

IFLA, Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania, https://tinyurl.com/2utsp67u [dostęp: 11.10.2022].

Katalog Biblioteki Narodowej, https://tinyurl.com/afucdjnw [dostęp: 11.10.2022].

Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, https://tinyurl.com/9yzdj53h [dostęp: 11.10.2022].

ViaF – wirtualna międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych, https://viaf.org/ [dostęp: 11.10.2022].

Babik W., O potrzebie nowej definicji języka informacyjno-wyszukiwawczego, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2011, nr 2, s. 23–34, https://tinyurl.com/mr3ywc9f [dostęp: 15.09.2022].

Bandura M., Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej: zagadnienia ogólne [prezentacja], https://tinyurl.com/3jjdvm3h [dostęp: 10.10.2022].

Bober A., Kubic Ż., Podstawska-Sobiło A., Opracowanie przedmiotowe zbiorów bibliotecznych na świecie – przegląd tendencji, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2017, t. 48, s. 11–26, https://tinyurl.com/mwdf8hrb [dostęp: 11.10.2022].

Bojar B., Informacja naukowa – czy to już koniec?, „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2007, t. 15, nr 2, s. 3–13.

Burchard M., Kucewicz A., Język haseł przedmiotowych XXI wieku, „Przegląd Biblioteczny” 2004, z. 3/4, s. 195–206.

Cichoń M., Kalinowski J., Federowicz G., Katalogowanie oparte na encjach, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2014, t. 45, s. 151–200, ttps://tinyurl.com/4w392zya [dostęp: 11.10.2022].

Dwornik A., Dystrybucja metadanych bibliograficznych na świecie – źródła, sposoby pozyskiwania, problemy (wybrane aspekty praktyczne), „Biuletyn EBIB” 2018, nr 2 (179), https://tinyurl.com/yc3d6644 [dostęp: 10.10.2022].

Dwornik A., Grochowska D., Kmiecikowska B., Olińska I., Piotrowski D.M., Szturo G ., Zarządzanie informacją w lokalnym środowisku akademickim. Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w pracy w nowym systemie bibliotecznym, „Biuletyn EBIB” 2022, nr 206, https://tinyurl.com/mub5ar5n [dostęp: 25.10.2022].

Holender H., Deskryptory i przyszłość opracowania rzeczowego w Polsce, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2015, t. 46. s. 399–412, https://tinyurl.com/3nvz68hx [dostęp: 10.10.2022].

Język haseł przedmiotowych KABA. Zasady tworzenia słownictwa, red. T. Głowacka, Warszawa, Wydawnictwo SBP 2000.

Kwaśnik G., Nowak-Drzymała A., Transformacja tematów formalnych JHP KABA na Deskryptory Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2018, t. 49, s. 23–29, https://tinyurl.com/bddmk9k3 [dostęp: 11.10.2022].

Nasiłowska M., Czy w Polsce może powstać jednolity system opracowania (rzeczowego) zbiorów bibliotecznych?, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2017, t. 48, s. 27–41, https://tinyurl.com/23rzrdwm [dostęp: 10.09.2022].

Nasiłowska M., Podstawy tworzenia słownictwa języków informacyjno-wyszukiwawczych o notacji paranaturalnej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2021, t. 52, s. 111–134, https://tinyurl.com/66rszhew [dostęp: 10.10.2022].

Nasiłowska M., Proces transformacji JHP KABA na Deskryptory Biblioteki Narodowej – wprowadzenie, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2018, t. 49, s. 11–12, https://tinyurl.com/4d2eansf [dostęp: 24.09.2022].

Nasiłowska M., Reforma składni języka haseł przedmiotowych RAMEAU, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2020, t. 51, s. 305–354, https://tinyurl.com/cbbvvksc [dostęp: 11.09.2022].

Nosal K., Transformacja określników formy JHP KABA na Deskryptory Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2018, t. 49, s. 13–21, https://tinyurl.com/e5zj7ffp [dostęp: 11.10.2022].

Piotrowski D.M., Kmiecikowska B., Olińska I., FOLIO, OLE oraz TIND, czyli nowoczesne Platformy Usług Bibliotecznych: open source i jego komercjalizacja, „Biuletyn EBIB” 2016, nr 170, https://tinyurl.com/y4d4e2h7 [dostęp: 10.10.2022].

Skórka S., Fasety na nowo odkryte. Integrowanie systemów nawigacji i organizowania informacji, „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 2014, nr 52 (2), s. 92–109. DOI: https://doi.org/10.36702/zin.551

Skórka S., Wizualizacja nawigacji w serwisach typu discovery, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2017, nr (2) 19. DOI: https://doi.org/10.12775/TSB.2017.021

Trzaska K., Deskryptory Biblioteki Narodowej integracja potrzeb czytelników i bibliotekarzy [skrót referatu], https://tinyurl.com/2nhprsnp [dostęp: 24.09.2022].

Woźniak-Kasperek J., Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym, Warszawa, Wydawnictwo SBP 2011.