Zbiory funeralne w zasobach Pracowni Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – nekrologi i obrazki komemoratywne
PDF

Słowa kluczowe

nekrologi
teksty funeralne
obrazki komemoratywne
obrazki żałobne
wydawnictwa dewocyjne
ikonografia żałobna
kultura pamięci

Jak cytować

Urbańska, A. (2022). Zbiory funeralne w zasobach Pracowni Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – nekrologi i obrazki komemoratywne. Biblioteka, (26 (35), 135–152. https://doi.org/10.14746/b.2022.26.6

Liczba wyświetleń: 174


Liczba pobrań: 153

Abstrakt

Tekst traktuje o zbiorach funeralnych znajdujących się w zasobach Pracowni Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Należą do nich m.in. nekrologii oraz obrazki komemoratywne. Oba rodzaje  tekstów można zróżnicować ze względu na funkcję i cechy zewnętrzne, łączy je natomiast konsytuacyjność w odniesieniu do śmierci konkretnej osoby. Zarówno  nekrologi, jak i karty pogrzebowe pozostają ważnym źródłem do badań.

https://doi.org/10.14746/b.2022.26.6
PDF

Bibliografia

Bakuła K., O zmarłych należy mówić tylko dobrze. Wartościowanie w nekrologu, kondolencjach i mowie pogrzebowej, „Polonistyka” 1996, nr 4, s. 225–228.

Dialog z tradycją, t. 6: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. I. Steczko, R. Dźwigoł, Kraków: Collegium Columbinum 2017.

Dialog z tradycją, t. 7: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. I. Steczko, R. Dźwigoł, Kraków: Collegium Columbinum 2018.

Jakosz M., Polskie nekrologi w prasie – sposoby wartościowania językowego (na przykładzie „Gazety Wyborczej”), „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 2 (6), s. 219–234.

Jarkiewicz K., Znaki pamięci. O komemoratywnym charakterze obrazka religijnego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2017, nr 107, s. 167–179. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.12138

Kaptur E., Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2008.

Kerrigan M., Historia śmierci, zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa: Bellona 2009.

Kolbuszewski J., Z głębokim żalem… O współczesnej nekrologii, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997.

Kubacka-Gorwecka M., Sobczak-Waliś M., Prochem jesteśmy i cieniem. Wspomnienia pośmiertne i nekrologi „Kaliszanina. Gazety miasta Kalisza i jego okolic” 1871–1892, Kalisz: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka 2015.

Meier J., Zur Geschichte, Form, Funktion und Sprache von Totenzetteln, w: Sprache des Sterbens – Sprache des Todes. Linguistische und interdisziplinäre Perspektivierungen eines zentralen Aspekts menschlichen Daseins, red. Ch. Braun, Berlin – Boston: De Gruyter 2021, s. 265–279. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110694734-014

Pietrzyk A., Fotografia pogrzebowa w polskiej obyczajowości funeralnej wczoraj i dziś, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, t. 5, nr 5, s. 541–551. DOI: https://doi.org/10.15503/onis2015.541.551

Schulte M., Die Totenzettel aus dem ersten und zweiten Weltkrieg: Soziale Bedeutung für das Image der Männlichkeit. Thesis, Georgia State University 2011.

Śleziak M., Klepsydry na tle innych tekstów pożegnalnych, Wocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2018.

Śniadecka L., Musterbezogene funktionelle Varianz am Beispiel der Textsorte Sterbebild, „Germanica Wratislaviensia” 2011, t. 133: Ansätze und Tendenzen, s. 161–169.

Winiewicz-Wolska J., Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory, t. 2: Katalog. Malarstwo, rzeźba, miniatura, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2010.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2004.