„Biblioteka” – kilka refleksji z okazji 25-lecia nowej edycji czasopisma
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteka
czasopismo naukowe
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jak cytować

Dąbrowicz, M., & Jazdon, A. (2022). „Biblioteka” – kilka refleksji z okazji 25-lecia nowej edycji czasopisma. Biblioteka, (26 (35), 11–30. https://doi.org/10.14746/b.2022.26.2

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione historia i teraźniejszość „Biblioteki” – czasopisma naukowego wydawanego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Obecna edycja rocznika, publikowana od 1997 roku, jest kontynuacją czasopisma ukazującego się w latach 1960–1970. Z okazji 25-lecia nowej edycji „Biblioteki” podsumowano dotychczasowy dorobek czasopisma oraz wskazano współczesne wyzwania związane z jego dalszym rozwojem.

https://doi.org/10.14746/b.2022.26.2
PDF

Bibliografia

Bemke-Świtilnik M., Drabek A., Rady naukowe czasopism – czego możemy się o nich dowiedzieć z not redakcyjnych, „Biblioteka” 2021, nr 25 (34), s. 247–261. DOI: https://doi.org/10.14746/b.2021.25.13

Chachlikowska A., „Biblioteka” – rocznik. Znaczenie czasopisma, „Forum Bibliotek Medycznych” 2015, nr 1 (15), s. 213–221.

Chachlikowska A., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”, „Biblioteka” 2016, nr 20 (29), s. 153–182. DOI: https://doi.org/10.14746/b.2016.20.10

Chachlikowska A., Jazdon A., „Biblioteka” – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Tradycja i współczesność, w: Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy, red. A. Królczyk, Kórnik: Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk 2010, s. 11–19.

Dabertowa E., Struktura organizacyjna. Kadry, w: Dokumentacja działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1979, z. 1: Historia Biblioteki, red. S. Kubiak, Poznań: s.n. 1979, s. 32–76.

Dokumentacja działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1979, z. 2: Bibliografia prac pracowników Biblioteki, oprac. J. Kaszubkiewicz, A. Krzyżanowska, Poznań: s.n. 1979.

Hollender H., Czasopisma i wokół czasopism, „Biuletyn EBIB ” 2020, nr 190, https:// tinyurl.com/yeyv8pwh [dostęp: 15.11.2022].

Jazdon A., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby, działania, ludzie, Poznań: Biblioteka Uniwersytecka 2019.

Karpowicz A., Informacja naukowa, w: Dokumentacja działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1979, z. 1: Historia Biblioteki, red. S. Kubiak, Poznań: s.n. 1979.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, https://tinyurl.com/mvn34754 [dostęp: 15.11.2022].

Koredczuk B., Woźniak-Kasperek J., Bibliologia i informatologia w naukach o komunikacji społecznej i mediach – odrębność czy komplementarność?, „Studia Medioznawcze” 2019, t. 20, nr 3 (78), s. 212–224. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.124

Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za lata akademickie 1968/69–1969/70. Za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1971.

Król M.B., Polityka naukowa państwa a kierunki zmian w polskich czasopismach naukowych z obszaru zarządzania w latach 2001–2020, „Przegląd Biblioteczny” 2022, z. 2, s. 207–225.

Kulczycki E., Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism otwartych i transformacja czasopism zamkniętych, Toruń 2013, https://tinyurl.com/mwxxhk8p [dostęp: 29.10.2022].

Mężyński A., Dziesięć lat poznańskiej Biblioteki (1997–2006), „Roczniki Biblioteczne” 2008, t. 52, s. 215–228.

Nowak P., Andrzej Mężyński i jego oceny czasopism. „Wreszcie” coś się dzieje!, „Przegląd Biblioteczny” 2010, z. 1, s, 73–82.

Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 1990, Poznań 1991.

Zarządzenie nr 238/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz Platformy Otwartych Czasopism Naukowych UA M – PRESSto, https://tinyurl.com/ynkcwkkp [dostęp: 15.11.2022].

Zarządzenie nr 47/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, https://tinyurl.com/ep5at5b2 [dostęp: 15.11.2022].