Opisy podróży na Bliski Wschód i do Afryki Północnej z lat 1801–1919 w zbiorach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

opisy podróży
Bliski Wschód
Afryka Północna
orientalizm
świat arabski
XIX wiek
kolonializm

Jak cytować

Jakubowski, F. (2022). Opisy podróży na Bliski Wschód i do Afryki Północnej z lat 1801–1919 w zbiorach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka, (26 (35), 153–169. https://doi.org/10.14746/b.2022.26.7

Liczba wyświetleń: 183


Liczba pobrań: 138

Abstrakt

Artykuł dotyczy XIX-wiecznych opisów podróży na arabski Bliski Wschód i do Afryki Północnej, przechowywanych w zbiorach  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W większości znajdują się one w Bibliotece Uniwersyteckiej, część w bibliotekach wydziałowych. Kolekcja ta, choć nie powstała w sposób celowy, składa się z 250 tytułów w ośmiu językach, z czego dwie trzecie to pozycje niemieckojęzyczne. Najwięcej książek pochodzi z Kaiser Wilhelm Bibliothek w Poznaniu. Kolekcja odzwierciedla rozwój tego gatunku piśmiennictwa w Europie w XIX wieku i pokazuje jego różnorodność.

 

https://doi.org/10.14746/b.2022.26.7
PDF

Bibliografia

Abbas A., Arabic Studies in Poznań, w: Miscellanea Arabica Posnaniensia, I, red. A. Sadykhova, F.A. Jakubowski, Poznań: Rys 2016, s. 9–16.

Bridges R., Exploration and Travel Outside Europe (1720–1914), w: The Cambridge Companion to Travel Writing, red. P. Hulme, T. Youngs, Cambridge 2002, s. 53–69. DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL052178140X.004

Géonet V., Muslim, Christian and Jewish Towns in Palestine through European Travellers’ Accounts (Eighteenth–Twentieth Century), w: The City in the Muslim World. Depictions by Western Travel Writers, red. M. Gharipour, N. Özlü, London – New York: Taylor & Francis Ltd 2015, s. 210–228.

Głowacka-Helak M., Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1921–1927, „Biblioteka” 2016, nr 20, s. 81–97. DOI: https://doi.org/10.14746/b.2016.20.6

Janion M., Gorączka romantyczna, Warszawa: PIW 1975.

Jankowski H., A History of Oriental Studies in Poznań, „Studia Orientalia” 2003, t. 97, s. 87–102.

Jankowski H., Orientalistyka poznańska, w: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 4, red. T. Majda, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 127–170.

Jazdon A., Skutecki J., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania 2017.

Karttunen Klaus, Expansion of Oriental Studies in the Early 19th Century, w: Schools of Oriental Studies and the Development of Modern Historiography. Proceedings of the Fourth Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage

Project Held in Ravenna, Italy, October 17–21, 2001, red. A. Panaino, A. Pisa, Milano: Universita di Bologna & IsIAO 2004, s. 161–167.

Khalifa M., Der Orient – Fiktion oder Realität?/The Orient – fiction or reality? A Critical Analysis of 19th century German Travel Reports, Berlin: Gerlach Press 2015. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1df4h7v

Kubiak S., Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1966, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1967.

Leszczyński M., Dzieje Biblioteki Horynieckiej książąt Ponińskich, „Rocznik Lubaczowski” 2000, t. 9–10, s. 9–12.

Marchand S.L., German Orientalism in the Age of Empire. Religion, Race and Scholarship, Cambridge – Washington: Cambridge University Press 2009.

Nash G., Politics, Aesthetics and Quest in British Travel Writing on the Middle East, w: Travel Writing in the Nineteenth Century. Filling the Blank Spaces, red. T. Youngs, London: Anthem Press 2006, s. 55–69. DOI: https://doi.org/10.7135/UPO9781843317692.004

Nowicki R., Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945–1947, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2006.

Reychman J., Orient w kulturze polskiego oświecenia, Wrocław: Ossolineum 1964.

Reychman J., Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX wieku, Warszawa: Wiedza Powszechna 1972.

Said E.W., Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań: Zysk i S-ka 2005.

Salib Issa A., Travel Literature, Pilgrims and Missionaries: A Mid-Nineteenth Century Duel Over the Holy Land, „Journal of Holy Land & Palestine Studies” 2001, t. 20, s. 83–99. DOI: https://doi.org/10.3366/hlps.2021.0259

Salmon O., Alep dans la littérature de voyage européenne pendant la période ottomane (1516–1918), Rambouillet: Dar al-Mudarris 2011.

Stauffer A., The Nineteenth-Century Archive in the Digital Age, „The European Romantic Review” 2012, t. 23, s. 335–341. DOI: https://doi.org/10.1080/10509585.2012.674264

Vrtel-Wierczyński S., Bibljoteka Uniwersytecka w Poznaniu. 1919–1929, Poznań: Rolnicza Drukarnia Nakładowa 1929.

Waardenburg J.D.J., Mustashriḳūn, w: Encyclopaedia of Islam, wyd. 2, t. 7, Leiden: E.J. Brill 1993, s. 735–753.