Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych.
PDF

Słowa kluczowe

karmelici bosi Poznań
mszał
herb
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
Biblioteka Katedralna w Gnieźnie
oprawy
tegumentologia.

Jak cytować

Pokora, P. (2015). Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych. Biblioteka, (19(28), 47–57. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.03

Abstrakt

Komunikat prezentuje wolumin mszalny z poznańskiego klasztoru karmelitów bosych z lat 1685–1705 (1738) w oprawie z aksamitu, z okuciami ze srebra, pochodzącej z początku XVIII wieku, a wykonanej zapewne w lokalnym warsztacie introligatorskim.
https://doi.org/10.14746/b.2015.19.03
PDF

Bibliografia

Źródła

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn.: BK346, BK497, BK574, BK616, BK751, BK853, BK1117, BK1509, BK2454, BK3124, BK3180, BK3211, BK3227, BK3228, BK3299, BK3440, BK3511, BK3537, BS6441.

Hauptstaatsarchiv Stuttgart/WasserzeichensammlungPiccard/-Strukturansicht, za: http://www.piccard-online.de/.

Opracowania

Estreicher K., Bibliografia polska, t. 9, Kraków 1888; t. 22, Kraków 1908.

Faber W., Sztuka znaku wodnego. Przerysy znaków wodnych z dokumentów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, t. 1, cz. 1: Zbiory Oddziału III archiwa rodowe i zbiory prywatne, Warszawa 2010.

Janicka-Krzywda U., Patron – atrybut – symbol, Poznań 1993.

Kisarauskas V., Lietouvos Knygos Ženklai 1518–1918, Vilnius 1984.

Kolak W., Marecki J., Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994.

Laucevicius E., Popierius Lietuvoje XV–XVIIIa. Atlasas, Vilnius 1967.

Laucevičius E., XV–XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose, Vilnius 1976.

Pokora P., Muraszko M., Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Katalog wystawy w Bibliotece Raczyńskich, Poznań 5–30 maja 2015, Poznań–Gniezno 2015.

Sipayłło M., Polskie superexlibrisy XVI–XVIII w. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 1988.

Tomaszewski J., Oprawy haftowane i tekstylne z XVI–XIX w. w zbiorach polskich, t. 1: Kontekst historyczny, Warszawa 2013.

Wagner A., Introligatorstwo poznańskie XVI wieku jako historyczno-artystyczna terra incognita, w: Sztuka w Wielkopolsce, red. M. Błaszczyński et al., Poznań 2013.

Wszystkie modlitwy Rzeczypospolitej, Katalog wystawy 3 lipca–30 sierpnia 2009 r., Wrocław 2009.

Zieliński J. OCD, Herb Karmelu. Historia, symbolika, duchowe przesłanie, Kraków 2001.