Opublikowane: sty 13, 2016

Graduał rkp 7021 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako przykład recepcji potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego w polskim obrządku liturgicznym.

7-30 Anna Sobczak
105

Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu.

31-45 Jakub Łukaszewski
107

Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych.

47-57 Piotr Pokora
167

Jeremias Hentschel Lesna Polonus (1662–1709) i jego księgozbiór. Fragment z dziejów biblioteki parafii luterańskiej w Lesznie.

59-80 Kamila Szymańska
81

Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia

81-116 Kamila Kłudkiewicz
151

Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich

117-128 Alicja Przybyszewska
109

Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014

129-157 Małgorzata Dąbrowicz, Artur Jazdon
91

Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

159-183 Piotr Karwasiński, Hanna Wesołowska-Mis
107

Bożena Cofta-Małecka

289-292 Damian Rożek-Pawłowski
72

Autorzy

69