Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie zasobami
polityka gromadzenia
gromadzenie zbiorów
źródła wpływów
selekcja
bibliotekarze dziedzinowi.

Jak cytować

Dąbrowicz, M., & Jazdon, A. (2015). Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Biblioteka, (19(28), 129–157. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.07

Liczba wyświetleń: 282


Liczba pobrań: 161

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.
https://doi.org/10.14746/b.2015.19.07
PDF

Bibliografia

Adamiak K., Badania satysfakcji użytkowników usługi „Zaproponuj kupno książki” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w: Budowanie relacji z klientami biblioteki, red. J. Przybysz, P. Pioterek, M. Nowak, Poznań 2014, s. 73–91.

Cybulski R., Księgarstwo w społeczeństwie współczesnym, Warszawa 1978.

Głowacka M., Polonizacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919–1920, „Biblioteka” 2002, nr 6 (15), s. 87–96.

Grabowska H., Kontrola zasobu a marka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w: Biblioteka jako marka. Materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi 11–12 września 2012 r., red. J. Stawińska, Warszawa 2013, s. 35–43.

Jazdon A., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–1994, „Kronika Miasta Poznania” 1994, nr 1/2, s. 330–344.

Jazdon A., Nowoczesne zarządzanie w starych murach, w: Stare i nowe w bibliotece.

Współpraca czy konkurencja, red. M. Wrocławska, J. Jerzyk Wojtecka, Łódź 2010, s. 89–100.

Jazdon A., O zarządzaniu zbiorami, „Forum Książki” 1998, nr 2 (13), s. 8–9.

Jazdon A., Unde venis?, w: Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich, Toruń 2001, s. 7–16.

Kubiak S., Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1966, Poznań 1967.

Kubiak S., Rozwój bibliotekarstwa w Wielkopolsce po 1945 roku, w: Biblioteki Wielkopolski w służbie nauki i kultury (1945–1977), red. S. Kubiak, Poznań 1978, s. 139–161.

Stempniewicz M., Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów 1919–1979, w: Dokumentacja działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1979, red. S. Kubiak, Poznań 1979, z. 1: Historia Biblioteki, s. 97–133.

Wydra W., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Zarys dziejów, w: Dokumentacja działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1979, red. S. Kubiak, Poznań 1979, z. 1: Historia Biblioteki, s. 15–31.

Założenie Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu w latach 1898–1902 przedstawione przez Zarząd Kaiser-Wilhelm Bibliothek, Poznań 1904, przeł. R. Piejko, „Biblioteka” 2012, nr 6 (15), s. 17–56.

Załącznik

Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej związane z realizowaną polityką gromadzenia

1984, nr 1: Zasady obiegu wpływów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

1989, nr 15: Zasady i profil gromadzenia zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz tryb ich opracowania.

1992, nr 11: Prowadzenie selekcji wpływów bieżących w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

1992, nr 11(a): Zasady polityki gromadzenia zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.

1992, nr 12: Tryb i zasady przekazywania do innych bibliotek miasta Poznania wpływów z eo uznanych w BU za zbędne.

1994, nr 5: Zasady i tryb prowadzenia selekcji księgozbioru

głównego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

1995, nr 4: W sprawie zaprzestania gromadzenia nieprofilowych materiałów bibliotecznych.

1997, nr 2: Uzupełnianie spisów czasopism i serii nie wprowadzanych do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.

1997, nr 3: Zasady podejmowania decyzji o wprowadzeniu do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wpływów o dyskusyjnej przydatności.

1997, nr 6: Zasady polityki gromadzenia zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.

1997, nr 7: Zasady i profil gromadzenia zbiorów specjalnych

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

1998, nr 1: Zasady i tryb prowadzenia selekcji retrospektywnej.

1999, nr 1: Ograniczenie gromadzenia gazet spoza województwa poznańskiego.

2001, nr 16: Zasady polityki gromadzenia zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.

2001, nr 17: Organizacja gromadzenia zbiorów dla Biblioteki Collegium Europaeum.

2002, nr 4: Procedury gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania wydawnictw zwartych i ciągłych z załącznikami na CD-ROM i dyskietkach.

2002, nr 5: Wykaz DŻS gromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

2003, nr 7: Zasady i profil gromadzenia zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

2003, nr 10: Zasady i tryb prowadzenia selekcji retrospektywnej z księgozbioru głównego.

2004, nr 1: Wprowadzenie systemu rejestracji braków w zbiorach BU.

2005, nr 1: Polityka zarządzania zbiorami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.

2006, nr 1: Wprowadzenie procedur gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania wydawnictw elektronicznych samoistnych oraz współwydanych.

2008, nr 4: Polityka zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.

2008, nr 5: Tworzenie kolekcji komiksów.

2012, nr 2: Powołanie Zespołu bibliotekarzy dziedzinowych.

2013, nr 1: Polityka zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.

2013, nr 2: Powołanie zespołów problemowych.

2013, nr 3: Zasady i tryb prowadzenia selekcji retrospektywnej z księgozbioru głównego.