Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono proces przystąpienia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu do współtworzenia Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych, a potem katalogu centralnego NUKAT . Autorki omówiły procedury związane ze współkatalogowaniem. Szczególną uwagę poświęciły zagadnieniom opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów. Zaprezentowały rozwiązania i ustalenia wewnętrzne Biblioteki Uniwersyteckiej usprawniające pracę katalogerów oraz jej udział w projektach i szkoleniach organizowanych przez NUKAT. Zaprezentowano również jhp KABA powstały w latach 90. XX wieku, służący do opracowania przedmiotowego zbiorów w polskich bibliotekach akademickich. Artykuł podsumowuje dziesięć lat czynnej współpracy z NUKAT -em, ale stanowi również o okresie przygotowania do jej wdrożenia.

Słowa kluczowe

Biblioteka Uniwersytecka Poznań katalog centralny NUKAT Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych współkatalogowanie język haseł przedmiotowych KABA.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Praczyk-Jędrzejczak, M., & Świstek-Oborska, B. (2015). Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em. Biblioteka, (19(28), 225-234. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.13