Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie
PDF

Słowa kluczowe

program Erasmus
Rumunia
Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie
katalogowania zbiorów specjalnych.

Jak cytować

Grażyńska, I. (2015). Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie. Biblioteka, (19(28), 203–215. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.11

Liczba wyświetleń: 403


Liczba pobrań: 179

Abstrakt

W artykule omówione zostały doświadczenia, jakie autorka zdobyła podczas stażu w ramach programu Erasmus w Centralnej Bibliotece Uniwersyteckiej Karola I w Bukareszcie, jednej z najbardziej dotkniętych przez los bibliotek. Autorka odnotowuje różnice i podobieństwa między rumuńskim i polskim systemem bibliotecznym, omawia metody opracowywania książek w Oddziale Zbiorów Specjalnych, pozostałe usługi biblioteczne oraz przypomina burzliwą historię biblioteki. Bukareszteńska Biblioteka Uniwersytecka pierwsza w Rumunii wprowadziła zintegrowany system informacji. Książki opracowuje się w programie komputerowym opisów bibliograficznych VUBIS, który używa formatu UN IMAR C. Współpraca biblioteki z partnerami zagranicznymi pozwala na dostęp do najnowszych wyników badań i kompleksowych usług badawczych.
https://doi.org/10.14746/b.2015.19.11
PDF

Bibliografia

Biblioteca Centrala Universitară din Bucureşti. O bibliografie a existenţei 1891–2001 (Biblioteka Główna Uniwersytecka w Bukareszcie. Bibliografia za lata 1891–2001), Bukareszt, BCU, 2001.

Costescu G., Bucureştii vechiului regat (Bukareszt królestwa rumuńskiego), Bukareszt 2005.

Costin M., Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, przeł. I. Czamańska, Poznań 1998.

Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” [dokumenty online na stronie BCU, http://www.bcub.ro oraz http://www.bcub.ro/cataloage/unibib/valori-bibliofile-inbiblioteca-centrala-universitara-din-bucuresti [dostęp: 22.05.2010].