Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówione zostały doświadczenia, jakie autorka zdobyła podczas stażu w ramach programu Erasmus w Centralnej Bibliotece Uniwersyteckiej Karola I w Bukareszcie, jednej z najbardziej dotkniętych przez los bibliotek. Autorka odnotowuje różnice i podobieństwa między rumuńskim i polskim systemem bibliotecznym, omawia metody opracowywania książek w Oddziale Zbiorów Specjalnych, pozostałe usługi biblioteczne oraz przypomina burzliwą historię biblioteki. Bukareszteńska Biblioteka Uniwersytecka pierwsza w Rumunii wprowadziła zintegrowany system informacji. Książki opracowuje się w programie komputerowym opisów bibliograficznych VUBIS, który używa formatu UN IMAR C. Współpraca biblioteki z partnerami zagranicznymi pozwala na dostęp do najnowszych wyników badań i kompleksowych usług badawczych.

Słowa kluczowe

program Erasmus Rumunia Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie katalogowania zbiorów specjalnych.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Grażyńska, I. (2015). Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie. Biblioteka, (19(28), 203-215. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.11

Bibliografia

  1. Biblioteca Centrala Universitară din Bucureşti. O bibliografie a existenţei 1891–2001 (Biblioteka Główna Uniwersytecka w Bukareszcie. Bibliografia za lata 1891–2001), Bukareszt, BCU, 2001.
  2. Costescu G., Bucureştii vechiului regat (Bukareszt królestwa rumuńskiego), Bukareszt 2005.
  3. Costin M., Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, przeł. I. Czamańska, Poznań 1998.
  4. Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” [dokumenty online na stronie BCU, http://www.bcub.ro oraz http://www.bcub.ro/cataloage/unibib/valori-bibliofile-inbiblioteca-centrala-universitara-din-bucuresti [dostęp: 22.05.2010].