Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy bibliotek rumuńskich jako centrów informacyjnych i multimedialnych przydatnych na różnych szczeblach edukacji. Biblioteki zbadane zostały w trakcie wyjazdowego seminarium w Sibiu, trwającego od 27 września do 4 października 2014 roku. W tekście zaprezentowano historię, zbiory i misję publicznej Biblioteki Wojewódzkiej ASTRA i Uniwersyteckiej Biblioteki Centralnej im. Luciana Blagi. Szczególną uwagę poświęcono szkolnym centrom dokumentacji i informacji – nowej formie służby bibliotecznej. Zostały one powołane w celu wyrównania szans uczniów obszarów wiejskich i kształtowania obywateli przystosowanych do życia we współczesnym świecie, posiadających umiejętność korzystania z nowoczesnego dostępu do informacji.

Słowa kluczowe

biblioteki publiczne w Rumunii biblioteki uniwersyteckie w Rumunii CDI szkolna służba biblioteczna w Rumunii.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Grażyńska, I., & Matczak, M. (2015). Biblioteki rumuńskiej Transylwanii. Biblioteka, (19(28), 217-224. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.12