Wycisk plakiety z popiersiem ostatniego Jagiellona na oprawie Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie
PDF

Słowa kluczowe

Zygmunt II August
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
Biblioteka Katedralna w Gnieźnie
oprawy
tegumentologia.

Jak cytować

Muraszko, M. (2015). Wycisk plakiety z popiersiem ostatniego Jagiellona na oprawie Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Biblioteka, (19(28), 195–202. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.10

Abstrakt

Komunikat prezentuje oprawę kolońskiego druku z 1568 roku. Zwierciadło jej dolnej okładziny zdobi wycisk plakiety z popiersiem króla Zygmunta II Augusta. Literatura przedmiotu podaje kilka przykładów egzemplarzy opraw ozdobionych być może za pomocą tego samego narzędzia introligatorskiego.
https://doi.org/10.14746/b.2015.19.10
PDF

Bibliografia

Źródła

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Katalog Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie z 1877 r. [bez sygnatury].

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. BK514. Biblioteka Gdańska PAN, sygn. 4374/82.

Opracowania

Dahl S., Dzieje książki. Pierwsze wydanie polskie, znacznie rozszerzone, przeł. E. Garbacik et al., Wrocław 1965.

Haebler K., Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts..., t. 2, Leipzig 1929.

Hartleb K., Biblioteka Zygmunta Augusta. Studium z dziejów kultury królewskiego dworu, Lwów 1928.

Jarosławiecka-Gąsiorowska M., Ikonografia świecka na oprawach XVI i XVII w., „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1970, t. 6.

Kawecka-Gryczowa A., Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław 1988.

Laucevičius E., XV–XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose, Vilnius 1976.

Lindberg S.G., Reliures polonaises dans les bibliotheques suedoises de l’age gothique, de la Renaissance et de la Reforme, w: VIIIe Congres international des bibliophiles. Varsovie, 23–29 juillet 1973, red. K. Dymkowska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, Varsovie 1985.

Nowak Z., Gdańskie ślady księgozbiorów znakomitych bibliofilów polskich doby Odrodzenia, „Roczniki Biblioteczne” 1983, t. 27, z. 1–2.

Pokora P., Muraszko M., Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Katalog wystawy w Bibliotece Raczyńskich, Poznań 5–30 maja 2015, Poznań–Gniezno 2015.

Wagner A., Introligatorstwo poznańskie XVI wieku jako historyczno-artystyczna terra incognita, w: Sztuka w Wielkopolsce, red. M. Błaszczyński et al., Poznań 2013.

Widacka H., Portrety Zygmunta II Augusta na plakietach introligatorskich XVI wieku, „Kronika Zamkowa” 2013, t. 65–66, nr 1–2.