Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja nieznanej dotychczas kolekcji muzykaliów pochodzącej z biblioteki rodziny Maltzanów z Milicza (Militsch) na Śląsku. Księgozbiór pałacowy w 1945 roku został zabezpieczony i przewieziony do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, gdzie przechowywany jest do dziś. Należąca do niego kolekcja źródeł muzycznych dokumentuje patronat muzyczny członków rodziny Maltzanów, szczególnie czasy panowania hr. Joachima Carla Maltzana (1786–1817) oraz hr. Joachima Alexandra Kasimira Maltzana (1817–1850). W księgozbiorze Maltzanów zachowały się muzykalia pochodzące z XVIII i XIX wieku: dwa duże zbiory utworów, 11 pojedynczych rękopisów oraz dwa druki zawierające łącznie 110 utworów. Analiza źródłowa i repertuarowa pozwala na wskazanie cech wyróżniających muzykę na dworze Maltzanów. Było to charakterystyczne instrumentarium: solowo wykorzystywana viola da gamba, waltornia i viola d’amore.

Słowa kluczowe

muzykalia Maltzanowie Milicz Śląsk Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wronkowska, S. (2014). Kolekcja muzykaliów z księgozbioru rodziny Maltzanów z Milicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (18(27), 33-48. https://doi.org/10.14746/b.2014.18.2

Bibliografia

 1. Eysymont K., Nowa rezydencja i pałac w Miliczu, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 1991, t. 15.
 2. Gollmick C., Carl Guhr. Necrolog, Frankfurt am Main 1848.
 3. Hientzsch J.G., Eutonia, eine hauptsächlich pädagogische Musik-Zeitschrift für Alle, welche die Musik in Schulen zu lehren und in Kirchen zu leiten haben, oder sich auf ein solches Amt vorbereiten; herausgegeben in Verbindung mit mehrern Herren Geistlichen, gelehrten Kunstfreunden, Musikdirectoren, Cantoren, Organisten und Musiklehrern an Unversitäten, Gymnasien und Schullehrer-Seminarien Deutschlands. Dritter Band, Breslau 1830.
 4. Hoffmann C.J.A., Die Tonkünstler Schlesiens: ein Beitrag zur Kunstgeschichte Schlesiens vom Jahre 960 bis 1830. Enthaltend Notizen über schlesische Komponisten, musikalische Schriftsteller und Pädagogen, Virtuosen, Sänger, Kantoren, Kammermusiker, Instrumentenmacher, so wie über beförderer und Liebhaber der Tonkunst, Breslau 1830.
 5. Hoffmann-Erbrecht Guhr L., w: Schlesisches Musiklexikon, red. L. Hoffmann-Erbrecht, Augsburg 2001.
 6. Holman P., Life after Death: the Viola da Gamba in Britain from Purcell to Dolmetsch, Suffolk 2010.
 7. Kluge K., Chronik der Stadt Militsch, Militsch 1909.
 8. Kolbuszewska A., Katalog zbiorów muzycznych legnickiej biblioteki księcia Jerzego Rudolfa „Bibliotheca Rudolphina”, Legnica 1992.
 9. Kossmaly C., Herzel C.H., Schlesisches Tonkünstler-Lexikon, enthaltend die Biographieen aller Schlesischen Tonkünstler, Componisten, Cantoren, Organisten, Tongelehrten, Tertdichter, Orgelbauer, Instrumentenmacher. Nebst genauer Angabe aller Schlesischen musikalischen Institute, Vereine, Musikschulen, Liedertafeln etc. Erstes Heft, Breslau 1846.
 10. Maltzan F., Maltzan A., Lisch G.C.F., Lebensbilder aus dem Geschlechte Maltzan, Rostock 1871.
 11. Maltzan M., Bij w werbel i nie lękaj się, Wrocław 2000.
 12. Nowicki R., Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych: ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945–1947, Poznań 2006.
 13. Roe S., The Sale Catalogue of Carl Friedrich Abel (1787), w: Music and the Book Trade from the Sixteenth to the Twentieth Century, red. R. Myers, M. Harris, G. Mandelbrote, London 2008.
 14. Schmidt B., Geschichte des Geschlechts von Maltzan und von Maltzahn. II. Abteilung, III. Band. Aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, Schleiz 1920.
 15. Schmidt B., Geschichte des Geschlechts von Maltzan und von Maltzahn. II. Abteilung, IV. Band. Aus dem 18. bis 20. Jahrhundert, Schleiz 1926, 1846.
 16. Wronkowska S., Muzyka na dworze rodziny Maltzan w Miliczu w XVIII i XIX wieku w świetle zachowanego repertuaru. Katalog kolekcji, niepublikowana praca magisterska, Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014.