Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omawiam kulturotwórczą, wydawniczą i promocyjną działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, głównie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Przedstawiam najważniejsze przejawy działalności kulturotwórczej, takie jak: Tydzień Bibliotek, Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Naukowców, wystawy, Żywa Biblioteka, Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu, Dyskusyjny Klub Książki. Prezentuję działalność wydawniczą: rocznik „Biblioteka”, serie: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Antiquitates Minutae, Libri Librorum i inne wydawane poza seriami pozycje. Tekst kończę opisem zadań w zakresie promowania instytucji. Aktywność, realizowana praktycznie od zarania dziejów Biblioteki, przeszła w ostatnich latach rewolucyjną zmianę. Stanowi to bez wątpienia odpowiedź na oczekiwania społeczne zarówno mieszkańców regionu, pracowników i studentów uczelni, jak i stałych użytkowników placówki, a jednocześnie jest elementem świadomej strategii. Jest to także podkreślanie roli największej placówki bibliotecznej w północno-zachodniej Polsce.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chachlikowska, A. (2016). Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”. Biblioteka, (20(29), 153-182. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.10

Bibliografia

 1. Bikowska K., Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie, „Elektroniczne Czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2014, nr 6, s. 2, http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/viewFile/93/95 [dostęp: 23.05.2016].
 2. „Biuletyn Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu” 1959, nr 2; nr 3; nr 4.
 3. Chachlikowska A., Wpływ działalności wydawniczej na jakość biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w: Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów. Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Materiały konferencyjne, red. S. Wojnarowicz, B. Kasperek, Lublin 2011.
 4. Gębołyś Z., Misja biblioteki naukowej w teorii i praktyce, w: Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Poznań 2004.
 5. Instytut Książki, Dyskusyjne Kluby Książki, http://www.instytutksiazki.pl/abc,dkk.html [dostęp: 25.04.2016].
 6. Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532–1551, oprac. R. Wójcik, W. Wydra, Poznań 2009.
 7. Jazdon A., Miejsce biblioteki w medializacji nauki, artykuł niepublikowany, wygłoszony na konferencji „Strategie bibliotek w działaniach edukacyjnych, informacyjnych i medialnych”, Jarocin 13–15 listopada 2004 roku.
 8. Jazdon A., Nowoczesne zarządzanie w starych murach, w: Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy konkurencja, Łódź 2010.
 9. Kisilowska M., Czy lubicie się Państwo zakładać? O zaufaniu w bibliotece, w: Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Łódź 2011.
 10. Ostrowska D., Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0, „Bibliotekarz” 2008, nr 3, s. 12.
 11. Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej, oprac. K. Jazdon, H. Wieland, Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nr 22.
 12. Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 1996–2015.
 13. Sprawozdania Oddziału Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2013–2015.
 14. Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku. Raport. Biblioteka Narodowa 2016, http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf [dostęp: 18.05.2016].
 15. Zachowanie żywota panieńskiego przez trzynascie artykułow, których panny naśladować mają, Kraków, Florian Ungler, 1530. 8°, Libri Librorum, Seria Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum, Poznań 2008.
 16. Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator, Poznań 2011.
 17. Żywa Biblioteka Polska / Stowarzyszenie Diversja, http://zywabibliotekapolska.pl/zasady/ [dostęp: 20.04.2016].