Nr 20(29) (2016)

Artykuły

Alicja Szulc
7-22
Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.1
PDF
Michał Bartoszak
23-40
"Opusculum Quadragesimale" Walentego Wróbla z dedykacją dla Pawła Holszańskiego
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.2
PDF
Jakub Łukaszewski
41-54
Fragmenty dwóch nieznanych druków z oficyny Jana Hallera (z 1506 i 1509 roku)
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.3
PDF
Radosław Franczak
55-70
Oprawa "Homiliarum" z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.4
PDF
Margarita A. Korzo
71-80
"Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.5
PDF
Małgorzata Głowacka-Helak
81-96
Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1921–1927
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.6
PDF
Artur Jazdon
97-122
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929–1939
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.7
PDF
Jakub Skutecki
123-132
Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.8
PDF
Barbara Janczak
133-152
Biblioteka krymskotatarska w Symferopolu
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.9
PDF
Aldona Chachlikowska
153-182
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.10
PDF
Maria Lamberti, Monika Theus
183-206
Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.11
PDF
Urszula Knop
207-220
Komunikacja z klientem w bibliotece akademickiej – ujęcie psychologiczne
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.12
PDF