Pressto.

Nagłowek strony

Nr 20(29) (2016)

Spis treści

Artykuły

Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku PDF
Alicja Szulc 7-22
"Opusculum Quadragesimale" Walentego Wróbla z dedykacją dla Pawła Holszańskiego PDF
Michał Bartoszak 23-40
Fragmenty dwóch nieznanych druków z oficyny Jana Hallera (z 1506 i 1509 roku) PDF
Jakub Łukaszewski 41-54
Oprawa "Homiliarum" z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie PDF
Radosław Franczak 55-70
"Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich PDF
Margarita A. Korzo 71-80
Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1921–1927 PDF
Małgorzata Głowacka-Helak 81-96
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929–1939 PDF
Artur Jazdon 97-122
Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego PDF
Jakub Skutecki 123-132
Biblioteka krymskotatarska w Symferopolu PDF
Barbara Janczak 133-152
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce” PDF
Aldona Chachlikowska 153-182
Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach PDF
Maria Lamberti, Monika Theus 183-206
Komunikacja z klientem w bibliotece akademickiej – ujęcie psychologiczne PDF
Urszula Knop 207-220

Przekłady

Anatomia przestępstwa. 25 lat minęło. Interesujący przypadek kradzieży książek i wykrycia zbrodni po latach PDF
Jesper Düring Jørgensen 221-236

Recenzje

Jan Muszkowski, Życie książki. Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. PDF
Ewa Andrysiak 237-241
Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska PDF
Jacek Wojciechowski 243-246
Książki w życiu najmłodszych, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska PDF
Jacek Wojciechowski 247-250
W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska PDF
Jacek Wojciechowski 251-254
Organizatorzy. Bibliografowie. Dydaktycy, red. Elżbieta Dudzińska PDF
Jacek Wojciechowski 255-261
O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. naukowa Michał Federowicz, Sławomir Ratajski PDF
Jacek Wojciechowski 263-270
Paul Ladewig, Katechizm biblioteki, przeł. na j. polski i angielski Zdzisław Gębołyś PDF
Jacek Wojciechowski 271-276


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo