Opublikowane: lut 23, 2017

Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku

7-22 Alicja Szulc
130

"Opusculum Quadragesimale" Walentego Wróbla z dedykacją dla Pawła Holszańskiego

23-40 Michał Bartoszak
102

Fragmenty dwóch nieznanych druków z oficyny Jana Hallera (z 1506 i 1509 roku)

41-54 Jakub Łukaszewski
121

Oprawa "Homiliarum" z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

55-70 Radosław Franczak
135

"Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich

71-80 Margarita A. Korzo
120

Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1921–1927

81-96 Małgorzata Głowacka-Helak
122

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929–1939

97-122 Artur Jazdon
77

Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego

123-132 Jakub Skutecki
108

Biblioteka krymskotatarska w Symferopolu

133-152 Barbara Janczak
165

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”

153-182 Aldona Chachlikowska
132

Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach

183-206 Maria Lamberti, Monika Theus
232

Komunikacja z klientem w bibliotece akademickiej – ujęcie psychologiczne

207-220 Urszula Knop
189