"Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich
PDF

Słowa kluczowe

Elementa Pverilis Institutionis (Kraków 1692)
historia elementarzy polskich
teksty religijne w elementarzach
podręczniki Macieja Wirzbięty

Jak cytować

Korzo, M. A. (2016). "Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich. Biblioteka, (20(29), 71–80. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.5

Abstrakt

Artykuł zawiera opis unikatowego polsko-łacińskiego podręcznika elementarnego Elementa Pverilis Institutionis (Kraków: Albrecht Górecki, 1692) ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych w Moskwie. Wydanie z 1692 roku zapoczątkowało linię elementarzy, która przetrwała do XX stulecia (ok. 44 edycji). Dwujęzyczność wszystkich wydań, lakoniczność części elementarzo wej i rozbudowana część zawierająca teksty o treści religijnej stanowią cechy specyficzne danej linii. Porównanie wersji pierwotnej z późniejszymi edycjami podręcznika (Kraków 1713, 1736, 1796 i Poczajów s.a.) świadczy o wielokrotnym redagowaniu elementarza i o rozszerzeniu jego treści religijnej (nowe modlitwy i katechizm w formie pytań i odpowiedzi). Do ewentualnych wzorców, do których sięgali wydawcy jego wersji z 1692 roku, zalicza się dwujęzyczny podręcznik Elementaria institutio Latini sermonis,et pietatis Christianae (Kraków: Maciej Wirzbięta, 1575).
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.5
PDF

Bibliografia

Bragone M.C., Alfavitar radi učenija malych detej. Un abbecedario nella Russia del Seicento, Firenze 2008.

Estreicher K., Bibliografia polska, t. 16, Kraków 1898.

Gansiniec R., Gregorianki, „Pamiętnik Literacki” 1954, z. 2, s. 385–426.

Heppe H., Geschichte des deutschen Volksschulwesens, Gotha 1858 Korzo M., O tekstach religijnych w XVI-wiecznych elementarzach polskich, „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 1, s. 169–182.

Košeleva O.E., Ustrašenie detej rozgami v russkih tekstah XVII veka: literaturnaâ tradiciâ ili real’nost’?, „Èlektronnyj naučno-obrazovatel’nyj žurnal Istoriâ” 2013, t. 4, nr 6 (22), http://history.jes.su/s207987840000603-2-1 [dostęp: 14.11.2016].

Nowakowski F. et al., Elementarz, w: Encyklopedya wychowawcza, red. J.T. Lubomirski et al., t. 3, Warszawa 1885.

Pilarczyk F., Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej.

Próba monografii księgoznawczej, Zielona Góra 2003.

Sobolevskij A.I., Perervodnaâ literature Moskovskoj Rusi XIV–XVII vekov. Bibliografičeskie materialy, S. Petersburg 1903.

Strauss G., Luther’s House of Learning. Indoctrination of the Young in the German Reformation, Baltimore–London 1978.