Komunikacja z klientem w bibliotece akademickiej – ujęcie psychologiczne
PDF

Słowa kluczowe

komunikacja bezpośrednia
komunikacja przez telefon
e-mail
OPAC
biblioteka akademicka

Jak cytować

Knop, U. (2016). Komunikacja z klientem w bibliotece akademickiej – ujęcie psychologiczne. Biblioteka, (20(29), 207–220. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.12

Abstrakt

W artykule ukazano różne aspekty związane z komunikacją między ludźmi, zwrócono uwagę na kontakt klienta z biblioteką przez nowe technologie. Przybliżono właściwości komunikowania. Omówiono komunikację zapewniającą jednostce odczucie komfortu psychicznego w komunikacji bezpośredniej, przez telefon, za pośrednictwem poczty e-mail. Scharakteryzowano współczesnego klienta biblioteki. W bibliotece akademickiej uwzględniono obsługę klienta w czytelni oraz kontakt klienta za pomocą katalogu OPAC.
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.12
PDF

Bibliografia

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna: serce i umysł, przeł. A. Bezwińska et al., Poznań 1997.

Babik W., Ekologia informacji w Internecie i bibliotece, w: Biblioteki w świecie informacji sieciowej. Konferencja 6–7 czerwca 2013 r., red. H. Hollender, Warszawa 2014.

Balawajder K., Umiejętności interpersonalne w pracy menedżera, w: Psychologia w pracy menedżera, red. B. Kożusznik, Katowice 1994.

Borg J., Perswazja: sztuka pozytywnego wpływania na ludzi, przeł. A. Mikołajewska, Warszawa 2011.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004.

Folga A., Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki, „Biblioteka i Edukacja” 2016, nr 9, http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/142 [dostęp: 10.04.2016].

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, przeł. O. i W. Kubińscy, M. Kacmajor, Gdańsk 2003.

Karwasińska E., Karwasiński P., Kształtowanie nowej tożsamości bibliotekarza w erze zmian technologicznych i mobilności usług bibliotecznych, w: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 23–24 maja 2013, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7884 [dostęp: 10.04.2016].

Karwasiński P., Wesołowska-Mis H., Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych, „Biblioteka” 2015, nr 19 (28), s. 159–183.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna, przeł. A. Nowak, O. Waśkiewicz, M. Trzebiatowska, M. Orski, Gdańsk 2002.

Lasswell H., The Structure and Function of Communication in Society, w: L. Bryson, The Communication of Ideas, New York 1948.

Lepkowska E., Kostecki G., Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w nowoczesnej bibliotece, „Biuletyn EBIB” 2006, nr 10 (80), http://www.ebib.pl/2006/80/a.php [dostęp: 10.04.2016].

Maciejewska Ł., Urbańczyk B., Czego oczekują użytkownicy biblioteki akademickiej w dobie informacji elektronicznej, w: Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników, red.

M. Kocójowa, Kraków 2008, seria: ePublikacje Instytutu INiB UJ, 5, s. 42–52, http://www.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa-iinib-uj/seria-3 [dostęp: 10.04.2016].

Peszel A., Libsmart Copy, „Głos Akademicki” 2015, nr 1, s. 32.

Rataj A., Komunikacja w organizacji [I], http://www.racjonalista.pl [dostęp: 10.04.2016].

Stewart J., Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami, w: Mosty zamiast murów: o komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, przeł. J. Suchecki, Warszawa 2002.

Trzeciak S., Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera, Sopot 2015.

Wojciechowski J., O komunikacji nieinformacyjnej, w: Biblioteka i informacja w komunikowaniu, red. M. Kocójowa, Kraków 2000.

Żukowski M., Twoja firma w social mediach: podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, Gliwice 2016.