Pressto.

Nagłowek strony

Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego

Jakub Skutecki

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/b.2016.20.8

Abstrakt


Dwie pocztówki z widokami Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, dziś znajdujące się w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, symbolicznie ilustrują zmienne losy tejże Biblioteki w początkach XX wieku.

Słowa kluczowe


Poznań; Kaiser-Wilhelm-Bibliothek; historia; ikonografia; karty pocztowe; korespondencja

Pełny tekst:

Bibliografia


Jazdon A., Rudolf Focke – Dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, „Biblioteka” 2002, nr 6 (15).

Myschor Ch., Dni Cesarskie w Poznaniu. Różne aspekty uroczystych wizyt Wilhelma II w mieście w latach 1902–1913, Poznań 2010.

Postkarten erzählen Geschichte: Die Stadt Posen 1896–1918…, red. S. Kemlein, Lüneburg 1997.

Trzeciakowski L., W setną rocznicę Biblioteki Uniwersyteckiej, „Biblioteka” 2002, nr 6 (15).

Warkoczewska M., Pocztówki z widokami dawnego Poznania (1898–1939), Poznań 1995.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 189 PDF - 94

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Biblioteka: ISSN (Print): 1506-3615 ISSN (Online): 2391-5838