Opublikowane: mar 29, 2015

Zawadzki, Witkacy i zapomniane czasopismo poznańskie

181-187 Alicja Przybyszewska
161

Kto się zdoła spotkać w bibliotece?

189-198 Henryk Hollender
150

Biblioteka Strahovska w Pradze - perła bibliotek klasztornych

199-210 Barbara Janczak, Małgorzata Serafin
167

Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego - odkrywcze wyniki opracowania komputerowego

211-220 Anna Szatkowska
152

Helmut Qualtinger (1928-1986). Legenda za życia

221-226 Arnold Klaffenbock

Nieznany list Hipolita Cegielskiego

227-229 Zygmunt Poznański