Pressto.

Nagłowek strony

Nr 12(21) (2008)

Spis treści

Materiały i rozprawy

Speranza i Mickiewicz PDF
Katarzyna Gmerek 13-27
O bibliografii pszczelnictwa polskiego PDF
Roman Tomaszewski 29-53
Przyczynek do dziejów Biblioteki Radzieckiej w Poznaniu PDF
Artur Jazdon 55-68
„Das Leben als Theater”. Afisze niemieckiego Teatru Miejskiego w Poznaniu w zbiorach Biblioteki Raczyńskich PDF
Agnieszka Urbańska 69-84
Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych PDF
Błażej Kaźmierczak 85-99
Słowo - obraz - pamięć w labiryntach komiksu PDF
Grażyna Gajewska 101-115
Narodowy Zasób Biblioteczny - doświadczenia dziesięciu lat PDF
Renata Piejko 117-127
Zespołowa organizacja pracy (teamwork) w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich PDF
Zdzisław Gębołyś 129-145
Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu PDF
Małgorzata Dąbrowicz 147-164

Przekłady

Publikacje elektroniczne a zwężenie obszaru poszukiwań nauki i wiedzy, przeł. Tomasz Olszewski PDF
James A. Evans 165-179

Miscellanea

Zawadzki, Witkacy i zapomniane czasopismo poznańskie PDF
Alicja Przybyszewska 181-187
Kto się zdoła spotkać w bibliotece? PDF
Henryk Hollender 189-198
Biblioteka Strahovska w Pradze - perła bibliotek klasztornych PDF
Barbara Janczak, Małgorzata Serafin 199-210
Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego - odkrywcze wyniki opracowania komputerowego PDF
Anna Szatkowska 211-220
Helmut Qualtinger (1928-1986). Legenda za życia
Arnold Klaffenbock 221-226
Nieznany list Hipolita Cegielskiego
Zygmunt Poznański 227-229

Recenzje

Marek Nahodko, Naukowe czasopisma elektroniczne, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2007, s. 178, nlb. 1 (Seria: „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”) PDF
Piotr Nowak 231-234
E-learning w kształceniu akademickim. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod. red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006, s PDF
Emilia Lepkowska 235-240
Halina Kołodziejczyk, Aneta Głowacka, Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej: poradnik metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Lublin 2007, s. 103 PDF
Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak 241-242

Wspomnienie i Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2007 PDF
Artur Jazdon 243-268
Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym U AM za rok 2007 PDF
Danuta Czaja 269-297


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo