Treść głównego artykułu

Abstrakt

In 1919 Rosa Bailly, a French enthusiast of Poland, established the Les Amis de la Pologne, a socio-cultural society propagating knowledge about Poland and its culture. This activity was supplemented by a publishing business. 1930 marked the beginning of publishing ‘Notre Pologne’, a monthly magazine for teenagers. The aim of the magazine was to attract young people to the association. The article presents the history and ideology of the periodical, its impact and the way of educating about Poland and its cultural heritage.

Słowa kluczowe

history publishing Polish immigrants “Notre Pologne” Rosa Bailly history publishing Polish immigrants “Notre Pologne” Rosa Bailly

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Seroka, K. . (2019). „Notre Pologne” (1930–1939) jako przykład kształtowania wiedzy o Polsce wśród francuskiej młodzieży. Biuletyn Historii Wychowania, (41), 113–130. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.41.7

Referencje

 1. Kaczmarek M., Geneza i rozwój prasy polonijnej oraz emigracyjnej, „Rocznik Prasoznawczy” 2012, nr 6, s. 171–192.
 2. Kozierowska U., Kocik S., Polska – Francja, więzi odległe i bliskie, Warszawa 1979.
 3. Nossowska M., O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Lublin 2012.
 4. Paczkowski A., Prasa polska na obczyźnie (1870–1918), w: Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976.
 5. Paczkowski A., Rola prasy polonijnej w procesie integracji Polonii (na przykładzie Francji), „Studia Polonijne” 1983, t. 6, s. 153–163.
 6. Seroka K., Wielka Emigracja a nabożeństwa wieczyste w kolegiacie w Montmorency, w: Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski. Francja, red. D. Kuźmina, Warszawa 2019, s. 89–103.
 7. Śladkowski W., Opinia publiczna we Francji wobec planów państw centralnych rozwiązania kwestii polskiej, „Rocznik Lubelski” 1972, nr 15, s. 201–220.
 8. Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871–1918, Lublin 1980.
 9. Woźniak B., Rosa Bailly (1890–1976) – ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Folia Bibliologica” 2016, vol. LVIII, s. 65–82.
 10. „Dziennik Białostocki” 1933, z dn. 2 X.
 11. „Les Amis de la Pologne” 1921–1939.
 12. „Notre Pologne” 1930–1939.
 13. „Wiarus” 1939, nr 29.