Treść głównego artykułu

Abstrakt

Presenting Prof. Marian Walczak’s achievements concentrated on the field of Polish Teachers’ Union and the history of education. The presentation of Prof. Marian Walczak’s biography and achievements in all fields of his rich academic activity, especially in the scope of the history of Polish Teachers’ Union, underground teaching, the activity of high schools and education as well as the martyrdom of Polish teachers during the Nazi occupation. Moreover, the results of the professor’s research into the history of Polish education after WWII have also been presented. The achievements of Prof. Marian Walczak were significant. He is remembered by posterity for his activity in the history of Polish Teachers’ Union and the history of education in the 20th century.

Słowa kluczowe

Marian Walczak an activist of Polish Teachers’ Union a scholar an organizer of education Marian Walczak an activist of Polish Teachers’ Union a scholar an organizer of education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chmielewski, W. . (2020). Profesor Marian Walczak (1923–2020)* In memoriam. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 187–197. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.12

Referencje

 1. Źródła
 2. Grześ B., Marian Walczak w działalności związkowej i naukowo-badawczej (90 rocznica jego urodzin), 2013, maszynopis w posiadaniu Redakcji „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”.
 3. Informacje na temat prof. Mariana Walczaka uzyskana od jego syna Jerzego 2 kwietnia 2020 r. (mps w posiadaniu autora).
 4. Walczak M., Przebieg pracy zawodowej, Warszawa 2017 (mps w posiadaniu autora).
 5. Walczak M., Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji (mps w posiadaniu autora).
 6. Opracowania
 7. Grześ B, Związek Nauczycielstwa Polskiego w latach 1936–1980 (przełom, konspiracja, ujawnienie, odbudowa i odnowa), w: Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasach przełomów i transformacji, red. B. Grześ, Kielce 2015.
 8. Gumuła T., Profesor Marian Walczak – redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Oświatowego” w latach 1988–2016, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 3–4.
 9. Kadzidłowska T., Biblioteka Samokształcenia Nauczycieli, w: Sto lat ZNP. Ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, red. B. Grześ, Kielce 2005.
 10. Król E.C., Dylematy i zderzenia. O oświacie polskiej lat 1944–1956, w: Na przełomie. Wspomnienia nauczycieli i uczniów z lat 1944–1956, oprac. E.C. Król, M. Walczak, Warszawa 1994.
 11. Mauersberg S., Profesor Marian Walczak. W 75. rocznicę urodzin, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1998, nr 3–4.
 12. Na przełomie. Wspomnienia nauczycieli i uczniów z lat 1944–1956, oprac. E.C. Król, M. Walczak, Warszawa 1994.
 13. Na przełomie. Antologia relacji nauczycieli i uczniów z lat 1944–1956, cz. II, oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1996.
 14. Na przełomie. Antologia relacji nauczycieli i uczniów z lat 1944–1956, cz. III, oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1996.
 15. Nowacki T., Przewodniczący Komitetu Biblioteki Kształcenia Zawodowego, „Przegląd Historyczno- Oświatowy” 1998, nr 3–4.
 16. Ochmański W., Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920–1961, Poznań 1963.
 17. Oświata polska 1944–1956. Wybór źródeł, cz. I: 1944–1948, oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1999.
 18. Oświata polska 1944–1956. Wybór źródeł, cz. II: 1949–1956, oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 2000.
 19. Polityka oświatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium porównawcze, red. M. Walczak, Radom 2000.
 20. Pożegnanie ze szkołą. Spojrzenie wstecz nauczyciela emeryta, oprac. W. Chmielewski, S. Mauersberg, M. Walczak, Piotrków Trybunalski 2012.
 21. Serwański E., Struktury tajnego nauczania w Wielkopolsce 1939–1945, oprac. W. Chmielewski, S. Mauersberg, M.Walczak, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1998, nr 3–4.
 22. Szkoda E., Karta praw i obowiązków nauczyciela, w: Sto lat ZNP. Ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, red. B. Grześ, Kielce 2005.
 23. Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944–1956), oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 2005.
 24. Walczak M., ZNP – wczoraj i dziś, Warszawa 1968.
 25. Walczak M., Wielkopolska konspiracja oświatowa 1939–1945, Poznań 1972.
 26. Walczak M., Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939–1945, Wrocław 1978.
 27. Walczak M., Nauczycielstwo w latach okupacji, w: rZwiązek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905–1985, ed. F. Filipowicz, B. Grześ, S. Michalski, M. Walczak, Warszawa 1986.
 28. Walczak M., Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego w okresie okupacji hitlerowskiej, Wrocław 1987.
 29. Walczak M., Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Radom 1995.
 30. Walczak M., Lwów i Wilno – edukacja dzieci polskich w latach 1939–1945, Radom 2001.
 31. Walczak M., Straty materialne i szkody moralne szkolnictwa polskiego w okresie okupacji 1939–1945, Radom 2001.
 32. Walczak M., Przebieg pracy naukowej, Warszawa 2017 (mps w posiadaniu autora).
 33. Wojtyński W., Słowo o nauczycielskim czynie edukacyjnym lat wojny i okupacji, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1998, nr 3–4.