Revue des recherches sur l’anxiété langagière relative aux compétences linguistiques et aux étapes du traitement de la langue
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

language anxiety
students
input
output
processing
performance

Jak cytować

ŁUSZCZYŃSKA, S. (2018). Revue des recherches sur l’anxiété langagière relative aux compétences linguistiques et aux étapes du traitement de la langue. Glottodidactica, 44(2), 59–73. https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.04

Abstrakt

This article presents the findings of selected empirical research on language anxiety, conducted in various countries and among age groups at diverse proficiency levels, applying different research designs and anxiety measurement instruments. First of all, the role of some language skills in anxiety production is presented. The studies summarized below focus on listening, reading and writing in order to more specifically classify the causes of language anxiety. Then, a discussion of the relationship between anxiety during the three stages of language processing (i.e. input, processing, output) and its relationship to learning deficits is presented.

https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.04
PDF (Français (France))

Bibliografia

Argaman, O. / Abu-Rabia, S. (2002). The influence of language anxiety on English reading and writing tasks among native Hebrew speakers. Language, Culture and Curriculum, 15(2), pp. 143–160.

Bailey, P. / Onwuegbuzie, A. J. / Daley, C. E. (2000). Correlates of anxiety at three stages of the foreign language learning process. Journal of Language and Social Psychology, 19, pp. 474–490.

Betz, N. (1978). Prevalence, distribution, and correlates of math anxiety in college students. Journal of Counseling Psychology, 25/5, pp. 441–48.

Cheng, Y. S. (2004). A measure of second language writing anxiety: Scale development and preliminary validation. Journal of Second language Writing, 13, pp. 313–335.

Cheng, Y. S. / Horwitz, E. K. / Schallert, D. L. (1999). Language writing anxiety: Differentiating writing and speaking components. Language Learning, 49, pp. 417–446.

Crowne, D. P. / Marlowe, D. A. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24, pp. 349–354.

Daly, J. A. / Miller, M. D. (1975). The empirical development of an instrument of writing apprehension. Research in the Teaching of English, 9, pp. 242–249.

Elkhafaifi, H. (2005). Listening comprehension and anxiety in the Arabic language classroom. The Modern Language Journal, 89, pp. 206–220.

Frantzen, D. / Magnan, S. (2005). Anxiety and the true beginner-false beginner dynamic in beginning French and Spanish classes. Foreign Language Annals, 38(2), pp. 171–190.

Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: the role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.

Horwitz, E. K. / Horwitz, M. B. / Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), pp. 125–132.

Johnson, D. W. / Norem-Hebeisen, A. A. (1979). A measure of cooperative, competitive, and individualistic attitudes. The Journal of Social Psychology, 109, pp. 253–261.

Kalińska-Łuszczyńska, S. (2015). La communication médiatisée par ordinateur et la réduction de l’anxiété langagière chez les étudiants de langue étrangère. In: B. Kędzia-Klebeko / S. Kalińska-Łuszczyńska (éd.), Contextes médiatiques et matériaux didactiques dans l’enseignement des langues étrangères (pp. 49–73). Szczecin : Uniwersytet Szczeciński.

Kim, E. J. (2005). The effect of decreased safety behaviors on anxiety and negative thoughts in social phobics. Journal of Anxiety Disorders, 19, pp. 69–86.

Krashen, S. (1980). The theoretical and practical relevance of simple codes in second language acquisition. In: R. Scarcella / S. Krashen (éd.). Research in second language acquisition (pp. 7–8). Rowley, MA: Newbury House.

MacIntyre, P. D. / Gardner, R. C. (1988). The measurement of anxiety and applications to second language learning: An annotated bibliography. Research Bulletin, 672, pp. 1–39.

MacIntyre, P. D. / Gardner, R. C. (1989). Anxiety and second language learning: toward a theoretical clarification. Language Learning, 32, pp. 251–275.

MacIntyre, P. D. / Gardner, R. C. (1991a). Language anxiety: Its relation to other anxieties and to processing in native and second languages. Language Learning, 41(4), pp. 513–534.

MacIntyre, P. D. / Gardner, R. C. (1991b). Methods and results in the study of anxiety in language learning: A review of the literature. Language Learning, 41, pp. 85–117.

MacIntyre, P. D. / Gardner, R. C. (1994a). The effects of induced anxiety on cognitive processing in computerized vocabulary learning. Studies in Second Language Acquisition, 16, pp. 1–17.

MacIntyre, P. D. / Gardner, R. C. (1994b). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second language. Language Learning, 44, pp. 283–305.

Matsuda, S. / Gobel, P. (2004). Anxiety and predictors of performance in the foreign language classroom. System, 32, pp. 21–36.

McCroskey, J. C. (1970). Measures of communication-bound anxiety. Speech Monographs, 37, pp. 269–277.

Neemann, J. / Harter, S. (1986). Manual for the self-perception profile for college students. Colorado: University of Denver.

Onwuegbuzie, A. J. / Slate, J. / Paterson, F. / Watson, M. / Schwartz, R. (2000). Factors associated with underachievement in educational research courses. Research in the Schools, 7, pp. 53–65.

Rose, M. (1984). Writer’s block: The cognitive dimension. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Saito, Y. / Horwitz, E. K. / Garza, T. J. (1999). Foreign language reading anxiety. The Modern Language Journal, 83, pp. 202–218.

Sarason, I. / Ganzer, V. J. (1962). Anxiety, reinforcement, and experimental instructions in a free verbal situation. Journal of Abnormal and Social Psychology, 65, pp. 300–307.

Shell, D. F. / Murphy, C. C. / Bruning, R. H. (1989). Self-efficacy and outcome expectancy mechanisms in reading and writing achievement. Journal of Educational Psychology, 81, pp. 91–100.

Tobias, S. (1986). Anxiety and cognitive processing of instruction. In: R. Schwarzer (éd.), Self-related cognition in anxiety and motivation (pp. 35–54). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Turula, A. (2006). Language anxiety and classroom dynamics. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.

Watson, D. / Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33, pp. 448–457.

Zuckerman, M. (1960). The development of an affect adjective check list for the measurement of anxiety. Journal of Consulting Psychology, 24, pp. 457–462.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.