Przemysław E. Gębal. Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej [= The Krakow School of Comparative Glottodidactics within the Context of the Development of General and Polish Glottodidactics]. Kraków: Księgarnia Akademicka. 2014, 167 pp.
PDF (English)

Jak cytować

Zawadowska-Kittel, E. (2018). Przemysław E. Gębal. Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej [= The Krakow School of Comparative Glottodidactics within the Context of the Development of General and Polish Glottodidactics]. Kraków: Księgarnia Akademicka. 2014, 167 pp. Glottodidactica, 44(2), 233–235. https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.14
https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.14
PDF (English)