Andrzej Kątny (Hrsg.). Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprachund Kulturkontakte. Studia Germanica Gedanensia 37. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, S. 242.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Pieklarz-Thien, M. (2018). Andrzej Kątny (Hrsg.). Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprachund Kulturkontakte. Studia Germanica Gedanensia 37. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, S. 242. Glottodidactica, 45(1), 205–206. https://doi.org/10.14746/gl.2018.45.1.17
https://doi.org/10.14746/gl.2018.45.1.17
PDF (Deutsch)