Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś (Hrsg.). Deutsche Sprache in Forschung und Lehre: Wort – Phrasem – (Fach)Text. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie: Częstochowa 2013, 269 S.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Skowronek, B. (2014). Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś (Hrsg.). Deutsche Sprache in Forschung und Lehre: Wort – Phrasem – (Fach)Text. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie: Częstochowa 2013, 269 S. Glottodidactica, 41(1), 149–151. https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.1.13
https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.1.13
PDF (Deutsch)