Issues in the Language Policy of the European Union. Motivation as a Key Factor in Promoting Language Learning
PDF (English)

Słowa kluczowe

Policy of the European Union
Language Learning

Jak cytować

Komorowska, H. (2018). Issues in the Language Policy of the European Union. Motivation as a Key Factor in Promoting Language Learning. Glottodidactica, 33, 7–19. https://doi.org/10.14746/gl.2007.33.01

Abstrakt

As motivation has been identified by the EU High Level Group on Multilingualism as the key factor in promoting language education, the author, herself member of HLGM, discusses a variety of approaches to motivation and presents guidelines for the promotional activity at national, regional and school levels, concentrating on its aims and procedures, identifying age groups and motives to be targeted, as well as arguments and strategies to be used in the process of eliciting and sustaining learners' motivation to study foreign languages.

https://doi.org/10.14746/gl.2007.33.01
PDF (English)

Bibliografia

Brown, H.D., 1989. A Practical Guide to Language Learning. A Fifteen-Week Program of Strategies for Success. Boston, MA: McGraw-Hill.

Brown, H.D., 1994. Teaching by Principles. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.:

Byram, M./Gribkova B./Starkey H., 2002. Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching. Strasbourg: The Council of Europe.

Day, R./Bamford ]., 1998. Extensive reading in the second language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Dornyei, Z., 1994. Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom. In: Modern Language Journal 78: 273-284.

Dornyei, Z., 2001. Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, R., 1995. The Study o f Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. European Commission, 2002. Education and Training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010. Brussels: European Commission.

European Council, 2002. Stockholm European Council. Presidency Conclusions. Press Release 100/1/01.

European Council, 2002a. Barcelona European Council. Presidency Conclusions. Press Release 100/1/02.

Franken, R.E., 2002. Human Motivation. Thomson Learning.

Gardner, R.C./Lambert W.E., 1972. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, MA: Newbury House.

Komorowska, H., 2006a. Teaching English as a lingua franca. In: J. Zybert (ed.), Issues in Foreign

Language Learning and Teaching. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 111-123.

Komorowska, H., 2006b. Intercultural competence in ELT syllabus and materials design. Scripta Neophilologica Posnaniensia 8: 59-83.

Moore, I./Hagen S., 2006. The Impact o f Languages on the European Economy. In: Paper fo r the High Level Group on Multilingualism. November 2006.

Oxford, R.L./Shearin J., 1994. Language learning motivation; Expanding the theoretical Framework. In: Modern Language Journal 78:12-28.

Pinter, A., 2006. Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.