Comparative Analysis of Hausa Terms and Concepts Used over Nigerian Electronic Media
PDF (English)

Słowa kluczowe

Comparative Analysis
Nigerian Electronic Media

Jak cytować

Usman Ahmadu, M. (2018). Comparative Analysis of Hausa Terms and Concepts Used over Nigerian Electronic Media. Glottodidactica, 30, 95–140. https://doi.org/10.14746/gl.2005.30.08

Abstrakt

The study is set up to examine Hausa terms and concepts used over the Nigeria electronic media. Specifically the study analyses the use of Hausa in the eastern Hausa dialect area where we sample Plateau and Adamawa States in Nigeria. Through various instruments of research, the study comes up with various performances of the Hausa Broadcasters in terms of IOVs, IOAs, IOCs, and IOIs. The study identifies that there are various degrees of variations among Hausa Broadcasters in the use of terms and concepts in the electronic media in the non-Hausa dialect area. These variations are observed at different levels i.e. among Hausa Broadcasters in the same electronic media within the same dialect area and across electronic media. These variations occasion various degrees of performances among Hausa Broadcasters in terms of IOAs. The study further identifies various degrees of performances in terms of IOCs, which result in various degrees of performances in terms of IOIs. The performances of the Hausa Broadcasters result in confusions and breakdown of communication as reported by Hausa listeners. These variations and inconsistencies in the use of Hausa terms and concepts over the electronic media are tied up to various factors. The lack of a language monitoring body saddled with the responsibility of supervising Hausa language development in the media may be the cause of such discrepancies in the use of terms of concepts over the electronic media in the non-Hausa dialect area.

https://doi.org/10.14746/gl.2005.30.08
PDF (English)

Bibliografia

Abraham, R.C.; Mai Kano (1947): Dictionary of the Hausa Language. London: London University Press.

Abubakar, A. (1983): Generative Phonology and Dialect Variation: Study o f Hausa Dialects. Unpublished Ph.D. Thesis. University o f London.

Adamu, M. (1970): The Hausa Factor in West African History. Zaria & Ibadan: A.B.U. & O.U. Presses.

Ahmed, U.; Daura, B. (1970): An Introduction to Classical Hausa and the Major Dialects. Zaria: NNPC.

Ali, Adam Biu (1980): A Comparative Analysis of Mass Media Use among three Ethnic groups in Nigeria (Hausa, Igbo, Yoruba). PhD Thesis, Ohio University.

Alkali, W.K. (1995): Modernization of Kanuri Lexis in Selected Domain. Unpublished M.A. Dissertation Dept, of Languages & Linguistics. University of Maiduguri.

Antia, B. (1992): Translating in the Electronic Media in Borno State. Sint Amandsberg (Belgium) Federation Internationale des Traducteurs (FIT). Translatio, XI/3:256-279.

Antia, B.E. (1990): Independence and Language Planning: An Investigation of Terminological Strategies in Nigerian Languages. (Paper presented at 11th LAN Conference at Calabar in July 1990).

Askira, Maryam, G. (1994): A Linguistic Analysis o f the Translation from English into Kanuri and Hausa by the Borno State Electronic Media. Unpublished M.A. Dissertation, Dept, of Languages& Linguistics University of Maiduguri.

Baldi, S. (1977): Systematic Hausa Bibliography. Rome: Institute Italo-Africano.

Baldi, S. (1983): Les Emprunts Arabes en Swahili et Haoussa. Unpublished Dissertation Le Cercle. Etudes Africaines. Paris III.

Bamgbose, Ayo (1978): Models o f Communication in Multilingual States. West African Journal of Languages, Maiduguri, vol. 3, pp. 60-65.

Bamgbose, Ayo (1987): When is Language Planning not Language Planning? Journal o f West African

Languages, Dallas, vol. 17/1, pp. 6-14.

Brann, C.M.B. (1993): Democratisation of Language Use in Public Domains in Nigeria. Journal of Modern African Studies (Cambridge) 31/4, pp. 639-856.

Greenberg, J. (1963): Some Universal of Language with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. In: Greenberg, J. (ed.): Universals of Languages. Cambridge: CUP.

Greenberg, J. (1970): (3rd Edition). The Languages of Africa. The Hague: Mouton.

Ikara, Bashir (1982): Towards Participatory Democracy and the official use and application of local languages in Nigeria. In: Bashir Ikara (ed.) (1982): Nigerian Languages and Cultural Development. Lagos: National Languages Centre.

McIntyre, J.; Meyer-Bahlburg, H. (eds.) (1991): Hausa in the Media: A Lexical Guide. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Milroy, Lesley (1987): Observing and Analysing Natural Language. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Ndagi, J.O. (1984): Essentials o f Research Methodology for Nigerian Educators. Ibadan: Ibadan University Press Ltd.

Nida, E.A.(1964): Towards a Science of Translation. Leiden: Brill. Odumuh, A.O. (1989): The National Language Question in Nigeria. Savanna (Zaria) 10/2 (Dec. 1989) pp. 31-40.

Picht, H.; Draskau, J. (1985): Terminology: an Introduction. England: University of Survey.

Pinchuck, Isadore (1977): Scientific and Technical Translation. London: Andre Deutsch Pitch.

Pitch, R. (et al.) (1985): Terminology: An Introduction. Guideford: University of Survey.

Salomone, F.A. (1975): Becoming Hausa: Ethnic Identity, Change and its Implication for the Study of Ethnic Pluralism and Stratification. Africa, (London), 45/3, pp. 410-24.

Salim, Bello Ahmad (1982): Linguistic Borrowing as External Evidence on Phonology: The Assimilation of English Loanwords in Hausa. Ph.D. Dissertation, University of York.

Simpson, Ekundayo (1980): Translation in Nigerian Mass Media: A Sociolinguistic Study. Quebec International Centre for the Study of Bilingualism.

Vinay, J.P.; Darbelnet, J. (1958): Stylistique Comparee du Francais et de I'Anglais^ Paris. Marcel Didier.

Yahaya, I.Y. (1988): Hausa a Rubuce: Tarihin Rubuce - Rubuce Cikin Hausa. Zaria. Gaskiya Corporation.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.