Kognition und Übersetzen. Über das Übersetzen von Konzepten
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Kubaszczyk, J. (2018). Kognition und Übersetzen. Über das Übersetzen von Konzepten. Glottodidactica, 27, 77–89. https://doi.org/10.14746/gl.1999.27.09

Abstrakt

In the article a new attempt has been made to define what is the unit of translation and how to distinguish it. In her considerations the author bases on the achievements of cognitive linguistics, claiming that the translator doesn’t translate words, phrases or texts but the content units which realises in the concepts of language. Thus, it becomes possible to distinguish the concepts as translation units a priori before actual taking up the translation. The training in distinguishing the concepts of language and analysing them becomes therefore an important element of translation.
https://doi.org/10.14746/gl.1999.27.09
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Catford, J.C.: A Linguistic Theory of Translation, London: Oxford Univ. Pr., 1965.

Dzierżanowska, H.: Przekład tekstów nieliterackich. Na przykładzie języka angielskiego, Warszawa 1988.

Gallagher, J.D.: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungsäquivalenz. In: Bömer, W.; Vogel, K. (Hrsg.): Kontrast und Äquivalenz, Tübingen 1998.

Kade, O.: Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung, Leipzig 1968.

Koller, W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, 1992.

Kußmaul, P.: Semantik. In: Snell-Homby/Hönig/Kußmaul/Schmitt (Hrsg.): Handbuch Translation, Tübingen 1999.

Markstein, E.: Erzählprosa. In: Snell-Homby/Hönig/Kußmaul/Schmitt (Hrsg.): Handbuch Translation, Tübingen 1999.

Paepcke, F. : Im Übersetzen leben. Übersetzen und Textvergleich, Tübingen 1986.

Schreiber, M.: Übersetzung und Bearbeitung. Zur Differenzierung und Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs, Tübingen 1993.

Tabakowska. E.: Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. PAN, Kraków 1995.

Winter, W.: Impossibilities of Translation. In: Arrowsmith, W., Shattuck, R. (Hrsg.): The Craft and Context of Translation. A Symposium, Austin/Texas 1961.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.