Teaching and learning foreign languages for special purposes at technical universities
PDF (English)

Słowa kluczowe

English for special Purposes
motivation
professional language
reading professional literature

Jak cytować

Gajewska-Skrzypczak, I. (2018). Teaching and learning foreign languages for special purposes at technical universities. Glottodidactica, 36, 201–243. https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.17

Abstrakt

The main aim of my work is to explore the options and problems connected with teaching and learning ESP at technical universities. I tried to answer questions concerning the right choice of methods enabling students to develop their language skills effectively with an emphasis on professional language competence.
https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.17
PDF (English)

Bibliografia

Crystal, D. 2003. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Crystal, D., 2005. English and the Communication of Science, www.usingenglish.com/links/English-for-Special-Purposes/index

Dźwierzyńska, E., 2007. Czynniki wpływające na zapamiętywanie leksyki obcojęzycznej. In: Języki Obce w Szkole 02/07.

Harmer, J. 2001. The practice of English language teaching. Harlow: Pearson Education Limited.

Hewings, M., 2002. A history of ESP through "English for Specific Purposes". In: ESP World. Online Journal for Teachers, www.esp-world.info/articles_3/hewings_paper.htm

Johnson, K., 1996. Language Teaching and skill learning. Oxford: Blackwell.

Kierczak, A.-W., Sitko, A., 2004. Autonomia ucznia a nauczanie języka specjalistycznego, czyli czy wprowadzać autonomię na lektoratach? In: Autonomia w nauce języka obcego. Poznań; Kalisz: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM.

Komorowska, H., 2005. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola-ocena-testowanie. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Kubiak, B., 2005. Koncepcje nauczania języka specjalistycznego. In: Języki Obce w Szkole 05/05.

Myczko, K., 2004. Kognitywna teoria uczenia się i rozwijanie autonomii ucznia w dydaktyce języków obcych. In: Autonomia w nauce języka obcego. Poznań; Kalisz: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM.

Paul, P., 1993. Linguistics fo r Language Learning. Melbourne: Macmillan Education Australia PTY ltd.

Pfeiffer, W., 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Szałek, M., 2004. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Poznań: Wagros.

Ur, P., 2008. A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.