Teaching and learning foreign languages for special purposes at technical universities

Main Article Content

Iwona Gajewska-Skrzypczak

Abstrakt

The main aim of my work is to explore the options and problems connected with teaching and learning ESP at technical universities. I tried to answer questions concerning the right choice of methods enabling students to develop their language skills effectively with an emphasis on professional language competence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gajewska-Skrzypczak, I. (2018). Teaching and learning foreign languages for special purposes at technical universities. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 36, 201-243. https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.17
Dział
ARTICLES. Methodology in Glottodidactics

Bibliografia

 1. Crystal, D. 2003. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Crystal, D., 2005. English and the Communication of Science, www.usingenglish.com/links/English-for-Special-Purposes/index
 3. Dźwierzyńska, E., 2007. Czynniki wpływające na zapamiętywanie leksyki obcojęzycznej. In: Języki Obce w Szkole 02/07.
 4. Harmer, J. 2001. The practice of English language teaching. Harlow: Pearson Education Limited.
 5. Hewings, M., 2002. A history of ESP through "English for Specific Purposes". In: ESP World. Online Journal for Teachers, www.esp-world.info/articles_3/hewings_paper.htm
 6. Johnson, K., 1996. Language Teaching and skill learning. Oxford: Blackwell.
 7. Kierczak, A.-W., Sitko, A., 2004. Autonomia ucznia a nauczanie języka specjalistycznego, czyli czy wprowadzać autonomię na lektoratach? In: Autonomia w nauce języka obcego. Poznań; Kalisz: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM.
 8. Komorowska, H., 2005. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola-ocena-testowanie. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 9. Kubiak, B., 2005. Koncepcje nauczania języka specjalistycznego. In: Języki Obce w Szkole 05/05.
 10. Myczko, K., 2004. Kognitywna teoria uczenia się i rozwijanie autonomii ucznia w dydaktyce języków obcych. In: Autonomia w nauce języka obcego. Poznań; Kalisz: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM.
 11. Paul, P., 1993. Linguistics fo r Language Learning. Melbourne: Macmillan Education Australia PTY ltd.
 12. Pfeiffer, W., 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
 13. Szałek, M., 2004. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Poznań: Wagros.
 14. Ur, P., 2008. A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.