Are Gestures of One Culture the Same as Those of the Another One? In the Search of Cross-Cultural Differences in Nonverbal Behaviour from the Perspective of Cognitive Linguistics
PDF (English)

Słowa kluczowe

cultural differences
nonverbal behaviour
gestures
cognitive linguistics

Jak cytować

Czubak-Wróbel, P. (2018). Are Gestures of One Culture the Same as Those of the Another One? In the Search of Cross-Cultural Differences in Nonverbal Behaviour from the Perspective of Cognitive Linguistics. Glottodidactica, 34, 19–24. https://doi.org/10.14746/gl.2008.34.2

Abstrakt

From all the examples of nonverbal behaviour it has been scientifically proved that gestures reflect human thoughts and mental operations. Gestures project meanings that are stored in image schemas. Those mental representations are shaped by culturally determined experience. The aim of this article was to delve into the issue of the cross-cultural differences in nonverbal behaviour with the par-ticular focus on gestures from the point of view of cognitive linguistics. It was also of my interest to identify and categorise gestures as regards their universal and/or culture specific nature and create a background for possible further research.
https://doi.org/10.14746/gl.2008.34.2
PDF (English)

Bibliografia

Dąbrowska, E. / Kubiński, W., 2003. Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Universitas.

Furnham, A., 1999. Body language. Warszawa: Petit.

Hall, E., 1990. The silent language. New York: Anchor Books.

Marcjanik, M., 2007. Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maruszewski, T., 2001. Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

McNeill, D., 1992. Hand & Mind. Chicago: University of Chicago Press.

Parafiniuk-Soińska, J., 2003. O międzyludzkiej komunikacji. Szczecin: Wydawnictwo OR TWP.

Paxman, J., 1999. The English. The portrait o f a people. London: Penguin Books.

Pease, A. & B., 2007. Mowa ciała. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Prinz, J., 2003. Emotions Embodied. www.unc.edu/~prinz/PrinzEmotionsEmbodied

Rusinek, M. / Załazińska, A., 2005. Retoryka podręczna, czyli ja k wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tabakowska, E., 2006. Ikoniczność znaku: słowo - przedmiot - obraz - gest. Kraków: Universitas.

Tomasello, M., 2002. Kulturowe źródła ludzkiego poznania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Williams, M. / Burden, R., 1997. Psychology fo r Language Teachers: A social Constructivist approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Załazińska, A., 2001. Schematy myśli wyrażane w gestach. Kraków: Universitas.