Forschungsbericht zum Profil eines „guten“ Fremdsprachenlehrers an der Hochschule
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

teacher education
personality traits
didactic characteristics
glottodidactic characteristics

Jak cytować

Mihułka, K., & Chojnacka-Gärtner, J. (2019). Forschungsbericht zum Profil eines „guten“ Fremdsprachenlehrers an der Hochschule. Glottodidactica, 46(1), 89–108. https://doi.org/10.14746/gl.2019.46.1.06

Abstrakt

The aim of this article is to present the profile of a ‘good’ foreign language teacher,
which has been created on the basis of the comments made by about 230 students of modern languages at Polish institutions of higher education (colleges and universities) in two voivodeships of Poland, namely Podkarpackie Voivodeship and Wielkopolska Voivodeship. In this image, teacher personality traits, the majority of which are regarded as values not only in professional life (e.g. in the teaching profession), but also in personal life, have ranked the highest. Personality traits have overshadowed the other two groups of qualities, which foreign language teachers are also equipped with, i.e. didactic and glottodidactic ones. This study is part of a larger research project covering all types of schools in Poland (from primary schools, through middle and secondary schools, to colleges and universities)

https://doi.org/10.14746/gl.2019.46.1.06
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Andrzejewska, E. (Hrsg.) (2015a). Kształcenie nauczycieli języków obcych. Neofilolog, 44 (2).

Andrzejewska, E. (Hrsg.) (2015b). Nauczyciele języków obcych wobec zadań współczesnej glottodydaktyki. Neofilolog, 45 (2).

Aleksandrowicz-Pędich, L. / Komorowska, H. (Hrsg.) (1999). Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce: narodziny systemu – przykłady funkcjonowania – potrzeby. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Ausubel, D.-P. / Novak, J.-D. / Hanesian, H. (1980). Psychologie des Unterrichts. Bd. 2. Weinheim, Basel: Beltz.

Baley, S. (1958/1959). Psychiczne właściwości nauczyciela-wychowawcy. In: W. Okoń (Hrsg.), Osobowość nauczyciela (S. 170–209). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Bandura, L. (1972). O procesie uczenia się. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Dawid, J.-W. (1912/1959). O duszy nauczycielstwa. In: W. Okoń (Hrsg.), Osobowość nauczyciela (S. 33–51). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Diekmann, A. (2007). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Hamburg: Rowohlt.

Düwel, H. (1983). Motivierung im Fremdsprachenunterricht in Abhängigkeit einzelner Unterrichtsfaktoren. In: G. Solmecke (Hrsg.), Motivation und Motivieren im Fremdsprachenunterricht (S. 179–198). Paderborn u. a.: Schöningh.

Dzierzbicka, W. (1926). O uzdolnieniach zawodowych nauczyciela-wychowawcy. Lwów–Warszawa: Książnica–Atlas.

Grucza, F. (Hrsg.) (1988). Problemy kształcenia nauczycieli języków obcych. Materiały z XI Ogólnopolskiego Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Jaszowcu, 7–10 listopada 1985. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grucza, F. / Krumm, H.-J. / Grucza, B. (Hrsg.) (1993). Beiträge zur wissenschaftlichen Fundierung der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzegorzewska, M. (1947/2002). Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl I–III. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Hattie, J. (2014). Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Hohengehren: Schneider.

Hattie, J. / Zierer, K. (2018a). Kenne deinen Einfluss!: „Visible Learning“ für die Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider.

Hattie, J. / Zierer, K. (2018b). Visible Learning: Auf den Punkt gebracht. Hohengehren: Schneider.

Kindler, W. (2016). Die Lehrerpersönlichkeit – Chance und Herausforderung: Wie Sie Ihre Rolle finden und Lernerfolg steigern. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Komorowska, H. (1982). Metody badań empirycznych w glottodydaktyce. Warszawa: PWN.

Kreutz, M. (1947/1959). Osobowość nauczyciela-wychowawcy. In: W. Okoń (Hrsg.), Osobowość nauczyciela (S. 113–164). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Krzysiak, L. (2013). Neue Standards für die Lehrerbildung in Polen: Merkmale, Funktionen und mögliche Folgen. In: L. Krzysiak (Hrsg.), Blickpunkte der Germanistik. Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Fremdsprachendidaktik (S. 155–164). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

Krzysiak, L. (2016). Ausbildung von Fremdsprachenlehrenden: Standards für die Lehrerbildung im europäischen Kontext. In: K. Mihułka / M. Sieradzka / R. Budziak (Hrsg.), Die Fremdsprache Deutsch in Polen: Anfänge, Gegenwart, Perspektiven (S. 133–145). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kuen, G. / Schwarzmann, A. (2013). So geht guter Unterricht. Schüler geben Referendaren Tipps. Weinheim: Beltz.

Loebell, P. / Martzog, P. (Hrsg.) (2016). Wege zur Lehrerpersönlichkeit: Kompetenzerwerb,

Persönlichkeitsentwicklung und aktuelle Herausforderungen in der Lehrerbildung. Leverkusen: Barbara Budrich Verlag.

Łobocki, M. (2009). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mihułka, K. (2018a). Osobowość nauczyciela a wpływ wychowawczy – ujęcie teoretyczne. Języki Obce w Szkole, 3, 119–125.

Mihułka, K. (2018b). Walory osobowe nauczyciela w opinii uczniów – przegląd współczesnych badań. Języki Obce w Szkole, 4, 99–103.

Mihułka, K. / Chojnacka-Gärtner, J. (2017a). Forschungsbericht zum Profil eines „guten“ Fremdsprachenlehrers am Gymnasium. Linguodidactica, XXI, 205–219.

Mihułka, K. / Chojnacka-Gärtner, J. (2017b). Forschungsbericht zum Profil eines „guten“ Fremdsprachenlehrers in der Grundschule. Studia Niemcoznawcze, 60, 977–992.

Mihułka, K. / Chojnacka-Gärtner, J. (2018). Forschungsbericht zum Profil eines „guten“ Fremdsprachenlehrers in der Oberschule. Orbis Linguarum, 51, 647–660.

Mihułka, K. / Chojnacka-Gärtner, J. (2019). „Auf die Persönlichkeit des Lehrers kommt alles an […]” – Forschungsbericht zum Profil eines „guten“ Fremdsprachenlehrers in allen Schultypen in Polen, Journal of Languages for Specific Purposes, 6, 167–176.

MNiSW = Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (2012). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Dziennik Ustaw, poz. 131, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/131/1 (Zugriff am: 22.07.2018).

Mysłakowski, Z. (1925/1959). Co to jest „talent pedagogiczny”? In: W. Okoń (Hrsg.), Osobowość nauczyciela (S. 57–68). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Okoń, W. (1959). Problem osobowości nauczyciela. In: W. Okoń (Hrsg.), Osobowość nauczyciela (S. 2–28). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Pawlak, M. / Mystkowska-Wiertelak, A. / Pietrzykowska, A. (Hrsg.) (2009). Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań–Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu–UAM w Poznaniu.

Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Stańczyk, J. (Hrsg.) (2013). Kompetencje ogólne. Kształcenie nauczycieli. Neofilolog, 40 (2).

Szuman, S. (1947/1959). Talent pedagogiczny. In: W. Okoń (Hrsg.), Osobowość nauczyciela (S. 73–108). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Wawrzyniak-Śliwska, M. (Hrsg.) (2015). Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych – potencjał i potrzeby. Neofilolog, 45 (1).

Wilczyńska, W. / Michońska-Stadnik, A. (2010). Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: AVALON.

Wysocka, M. (2003). Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawadzka, E. (2004). Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls.