Glottodidaktische Steuerung und Regelung auf interindividueller Ebene
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

Steuerung der Informationssignale
Regelung der Informationsstrukturen
glottodidaktische Lenkung
fremdsprachlicher Kommunikationspartner und fremdsprachlicher Unterrichtsteilnehmer

Jak cytować

Szczodrowski, M. (2021). Glottodidaktische Steuerung und Regelung auf interindividueller Ebene. Glottodidactica, 47(2), 195–203. https://doi.org/10.14746/gl.2020.47.2.09

Abstrakt

The subject of this discussion consists of selected concepts regarding the codematic foundations of foreign-language learning and cybernetic systems of foreign-language communication. The author focuses on processes of controlling, regulating, and directing foreign-language structures at the inter-individual level from the teacher to the learner. The control process, coupled with the process of basic information transfer, supports and strengthens it, both with linguistic (suprasegmental) means and extra-linguistic (visual) means. The basis of the regulation process are the effects of the coded structures of the learner, effects delivered to the teacher by the control system functioning through feedback. Glottodidactic direction includes the above two processes in order to transfer inaccurate structures, once corrected by the teacher, with the aim of re-decoding them and correctly assimilating them.

https://doi.org/10.14746/gl.2020.47.2.09
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Burkart, R. (1983). Kommunikationswissenschaft. Wien / Köln: Böhlau Verlag.

Klaus, G. / Liebscher, H. (1974). Systeme, Informationen, Strategien. Eine Einführung in die kybernetischen Grundgedanken der System- und Regelungstheorie, Informationstheorie und Spieltheorie. Berlin: VEB Verlag Technik.

Lerner, A. Ja. (1970). Grundzüge der Kybernetik. Braunschweig: Vieweg Verlag.

Maser, S. (1971). Grundlagen der allgemeinen Kommunikationstheorie. Stuttgart u.a.: Verlag W. Kohlhammer.

Sachsse, H. (1974). Einführung in die Kybernetik unter besonderer Berücksichtigung von technischen und biologischen Wirkungsgefügen. Braunschweig: Verlag Vieweg.

Schaefer, G. (1972). Kybernetik und Biologie. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.

Schnabl, H. (1972). Sprache und Gehirn – Elemente der Kommunikation. Zu einem kybernetischen Modell der menschlichen Nachrichtenverarbeitung. München: Wilhelm Goldmann Verlag.

Schröder, H. (1975). Kommunikation und Information im Unterricht. KG München: Franz Ehrenwirth Verlag.

Szczodrowski, M. (2001). Steuerung fremdsprachlicher Kommunikation. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczodrowski, M. (2007). Zur Struktur und Funktion des fremdsprachlichen Rückkopplungsgefüges. In: K. Grzywka / J. Godlewicz-Adamiec / M. Grabowska / M. Kosacka / R. Małecki (Hrsg.), Kultura – Literatura – Język. Festschrift für Herrn Professor Lech Kolago zum 65. Geburtstag (S. 828–836). Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zabrocki, L. (1966). Kodematische Grundlagen der Theorie des Fremdsprachenunterrichts. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, I, 3–42.

Zabrocki, L. (1975). Kybernetische Modelle der sprachlichen Kommunikation. Wrocław / Warszawa / Kraków / Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk / Komitet Neofilologiczny.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.