Przemysław Gębal / Władysław Miodunka. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. / Didactics and methodology of teaching Polish as a foreign and second language. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2020. Pp. 454

Main Article Content

MAŁGORZATA BANACH

Abstrakt

Book review. Przemysław Gębal / Władysław Miodunka. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. / Didactics and methodology of teaching Polish as a foreign and second language. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2020. Pp. 454.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
BANACH, M. (2021). Przemysław Gębal / Władysław Miodunka. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. / Didactics and methodology of teaching Polish as a foreign and second language. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2020. Pp. 454. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 48(1), 123-126. https://doi.org/10.14746/gl.2021.48.1.07
Dział
Recenzje

Bibliografia

  1. CEFR: Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment (2001). Strasbourg: Council of Europe.
  2. CEFR CV: Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Companion volume with new descriptors (2018). Strasbourg: Council of Europe.
  3. Gębal, P. (2019). Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Gębal, P. / Miodunka, W. (2020). Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Miodunka, W. (2016). Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy. Kraków: Księgarnia Akademicka.
  6. Seretny, A. / Lipińska, E. (2005). ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.