Der Kasuswert des prädikativen Adjektivs in Infinitivkonstruktionen des Polnischen
PDF

Słowa kluczowe

Predicative adjective Case
Secondary predication
Control

Jak cytować

Aptacy, J. (2012). Der Kasuswert des prädikativen Adjektivs in Infinitivkonstruktionen des Polnischen. Glottodidactica, 39(1), 13–23. https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.2

Abstrakt

The following paper addresses the issue of constructions with predicative adjectives in Polish. The main focus of attention will be put on adjectives which are governed by the copula in the infinitive form, as here one can observe some interesting casus alternation between the nominative and the instrumental. On the basis of the author’s own empirical analysis it will be examined which factors determine the choice of the casus. As it seems it is both the syntactic status of the infinitive construction and lexical factors.
https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.2
PDF

Bibliografia

Bondaruk, A., 2004. PRO and Control in English, Irish and Polish – A Minimalist Analysis. Lublin:Wydawnictwo KUL.

Bzdęga, A.Z., 1980. Das Adjektiv im Polnischen und Deutschen. Versuch einer Konfrontation.Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.

Franks, S., 1995. Parameters of Slavic Morphosyntax. New York–Oxford: Oxford University Press.

Gębka-Wolak, M., 2003. Zakres użycia niemianownikowej formy przymiotnika w pozycjach konotowanych przez czasownik. In: Gębka-Wolak, M., Kaproń-Charzyńska, I., Urban, M. (Hrsg.). Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej. Toruń: Wydawnictwo UMK, 109–122.

Gębka-Wolak, M., 2011. Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Grzegorczykowa, R., 1975. Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.

Laskowski, R., 1999. Zagadnienia ogólne morfologii. In: Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H. (Hrsg.). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa: PWN, 27–86.

Morciniec, N., Cirko, L., Ziobro, R., 1995. Słownik walencyjny czasowników niemieckich i polskich. Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer Verben. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Saloni, Z., Świdziński, M., 1998. Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa: PWN.

Zaron, Z., 1980. Ze studiów nad składnią i semantyką czasownika. Polskie czasowniki z uzupełnieniem werbalnym oznaczające relację osobową z argumentem zdarzeniowym. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.