An Appeal for More Research on Individual Language Guidance
PDF

Słowa kluczowe

language tutoring
individual language guidance
glottodidactic process
learner autonomy
teacher educational roles

Jak cytować

Kij, K. (2013). An Appeal for More Research on Individual Language Guidance. Glottodidactica, 40(1), 155–164. https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.1.12

Abstrakt

Although it constitutes a quite popular and effective system of foreign language teaching/learning, language tutoring seems to be disregarded in academic work as well as in teaching materials. Yet, a specific structure of tutoring offers an attractive field for the research that cannot be conducted in the context of group learning. Results of the research could not only enhance the current state of glottodidactic knowledge, but also extend the ethodological base, in which it is now futile to search for instruction on the individual work with the learner. The present article is thus an attempt to begin an academic discussion concerning language tutoring.
https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.1.12
PDF

Bibliografia

Benson, P., 2000. Autonomy as a learners’ and teachers’ right. In: Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. (eds). 2000 Learner autonomy, teacher autonomy: future directions. London: Addison Wesley Longman, 111-117.

Chi, M.T.H., Siler, S.A., Jeong, H., Yamauchi, T., Hausman, R.G., 2001. Learning from human tutoring. In: Cognitive Science: A Multidisciplinary Journal, 4, 471-533.

Chi, M.T.H., Roy, M., Hausman, R.G., 2008. Observing tutorial dialogues collaboratively: Insights about human tutoring effectiveness from vicarious learning. In: Cognitive Science: A Multidisciplinary Journal, 2, 301-341.

Czayka-Chełmińska, K., 2007. Metoda tutoringu. In: Kaczarowska, B. (ed.). Tutoring: W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów, 38-43.

Dąbrowska, M., 2011. Rola różnic indywidualnych w aktywacji strategii uczenia się języków obcych. Część III. Cechy osobowości: Przegląd badań. In: Rozprawy Społeczne, 1, 135-145.

Figarski, W., 2003. Proces glottodydaktyczny w szkole. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Harden, R.M., Crosby, J.R., 2000. AMEE Education Guide No 20: The good teacher is more than a lecturer – the twelve roles of the teacher. In: Medical Teacher, 4, 334-347.

Holec, H., 1981. Autonomy and foreign language learning. Oxford: Pergamon Press.

Korpaczewska, I., 2004. Edukacja językowa w perspektywie ról nauczyciela. In: Janaszek, K., Gawarkiewicz, R. (eds). Glottodydaktyczne i kulturowe aspekty komunikacji językowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 95-105.

Korulska, E., 2007. Tutoring w edukacji szkolnej. In: Kaczarowska, B. (ed.). Tutoring: W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów, 86-91.

Lamb, T.E., Hayo R. (eds), 2008. Learner and teacher autonomy: Concepts, realities, and responses. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Lehn, K. van, Graesser, A.C., Jackson, G.T., Jordan, P., Olney, A., Rose, C.P., 2007. When are tutorial dialogues more effective than reading? In: Cognitive Science, 1, 3-62.

Lewicka, G., 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Little, D., 1991. Learner autonomy: Definitions, issues and problems. Dublin: Authentik.

Little, D., 2003. Learner autonomy in the foreign language classroom: Taking account of all the roles and agencies involved in secondary education. In: Little, D., Ridley, J., Ushioda, E. (eds.). Learner autonomy in the foreign language classroom: Teacher, learner, curriculum and assessment. Dublin: Authentik.

Łopina, K.S., 2011. Czy nauka języków musi być tak bardzo droga? [Internet article] In: GazetaEdukacja.pl. http://edukacja.gazeta.pl/angielski/1,125340,10817745,Czy_nauka_jezykow_musi_byc_tak_bardzo_droga_.html (date of access: 15.08.2012).

Moody, R., 1988. Personality preferences and foreign language learning. In: The Modern Language Journal, 4, 389-401.

Nunan, D., 1987. The learner-centred curriculum. Cambridge: Cambridge University Press.

Putkiewicz, E., 2005. Korepetycje – szara strefa edukacji. In: Analizy i Opinie, 56, 2-6.

Robinson, P. (ed.), 2002. Individual differences and instructed language learning. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Sobkowiak, P., 2009. Systematyczna samoocena własnej pracy nauczyciela jako element podnoszenia jakości kształcenia językowego. In: Pawlak, M., Mystkowska-Wiertelak A., Pietrzykowska A. (eds). Nauczanie języków obcych dziś i jutro. Poznań–Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, 141-151.

Trotter, E., 2004. Personal tutoring: Policy v reality of practice [material from the conference Education in A Changing Environment which took place 13-14.09.2004 in Manchester, UK]. Manchester: The University of Salford. http://www.ece.salford.ac.uk/proceedings/2004 (date of access: 29.07.2012).

Wilberg, P., 1987. One to one: A teacher’s handbook. London: Language Teaching Publications.

Wilczyńska, W., 2001. Nauczać to rozwijać uczenie się, czyli o podejściu autonomizacyjnym w dydaktyce obcojęzycznej. In: Prokop I. (ed.). Materiały I meetingu glottodydaktycznego zorganizowanego w ramach podyplomowego stadium glottodydaktyki 1999/2000. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 35-46.

Wright, T., 1987. Roles of teachers and learners. Oxford: Oxford University Press.