“When a foreign language learner becomes a foreign language teacher…” – A cross-cultural study into the affective domain of teaching
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

narrative inquiry
narratives
foreign language teacher development
novice teachers’ emotions

Jak cytować

Kiliańska-Przybyło, G., Bedir, H., & Can, C. (2012). “When a foreign language learner becomes a foreign language teacher…” – A cross-cultural study into the affective domain of teaching. Glottodidactica, 39(2), 61–74. https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.2.5

Abstrakt

The aim of this paper is to characterize early experiences of future teachers of English in Polish and Turkish contexts; describe their emotions and attitudes as well as analyze their evaluations of the past situations. When a foreign language learner becomes a foreign language teacher…, firstly s/he has to transform from a FL student to a FL teacher, develop the ability to talk about one’s early experiences and relate them to future growth. In this sense, narrative inquiry largely helps in contextualizing and transforming one’s experience. The data collected for the study involve narratives produced by Turkish and Polish teacher trainees.
https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.2.5
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Babiaková, S., 2009. Research into Career Stories of Teachers of the 1st Level of Primary School. In: The New Educational Review. Vol. 16/ 2008, 137-154.

Bernat, E., 2009. From language learners to language teachers: Conceptual metaphors of role identity in transition. Asian EFL Journal, retrieved from: http://www.asian-efljournal.com/Bernat- 2009.php.

Borg, S., 2006. Teacher Cognition and Language Education. Research and Practice. London: Continuum.

Clandinin, D.J., Connelly, F.M., 2000. Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Connelly, F.M., Clandinin, D.J., 1990. Stories of experience and narrative inquiry. Educational Researcher, 19 (5), 2-14.

Cortazzi, M., Jin, L., 1999. Bridge to Learning. Metaphors of teaching, learning and language. In: Cameron, L., Low, G. Researching and Applying Metaphor. Cambridge: Cambridge University Press.

Crandall, J., 2000. Language Teacher Education. In: Annual Review of Applied Linguistics, 2000, 20, 34-55.

Day, C., 1999. Developing teachers: the challenges of lifelong learning. London: Falmer Press.

Elbaz-Luwisch, F., 1997. Narrative research: Political issues and implications. In: Teaching and Teacher Education. Vol. 13, issue 1, January 1997, 75-83.

Flyvbjerg, B., 2005. Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku. In: Studia Socjologiczne, 2005, 2 (177), 41-69.

Folsom, Ch., 2005. Exploring a New Pedagogy: Teaching for Intellectual and Emotional Learning (TIEL). In: Issues in Teacher Education, Sept. 22.

Foreman, N., 2002. Motivation and emotion. In: Haralambos, M., Rice, D. (eds). Psychology in Focus. Bath: Causeway Press Ltd.

Freeman, D., 2001. Second Language Teacher Education. In: Carter, R., Nunan D. (eds). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press.

Gabryś-Barker, D., 2012. Reflectivity in Pre- Service Teacher Education: A Survey of Theory and Practice. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gade, S., 2011. Narrative as unit of analysis for teaching-learning praxis and action: tracing the personal growth of a professional voice. In: Reflective Practice. Vol. 12, issue 1, February 2011, 35–45.

Golombek, P.R., Johnson, K.E., 2004. Narrative inquiry as a mediational space: examining emotional and cognitive dissonance in second-language teachers’ development. In: Teachers and Teaching, 10, 307-328.

Head, K., Taylor, P., 1997. Readings in Teacher Development. Oxford: Macmillan Education.

Hirsh, J.B., Peterson, J.B., 2009. Personality and language use in self- narratives. In: Journal of Research in Personality, 2009, 43, 524-527.

Javornik Krečič, M., 2010. The Teacher’s Entering the Professional Carrer – What Can Teacher’s Autobiographies Reveal (to us). In: The New Educational Review, 21, 42–56.

Johnson, K.E., Golombek, P.R., 2002. Teacher’s Narrative Inquiry as Professional Development. Cambridge: Cambridge University Press.

Leung, D.Y.P., Kember, D., 2003. The relationship between approaches to learning and reflection upon practice. Educational Psychology, 23 (1), 61-71.

Mann, S., 2005. The language teacher’s development. In: Language Teaching, 38, 103-118.

Mitton-Skükner, J., Nelson, C., Desrochers, C., 2010. Narrative inquiry in service learning contexts: Possibilities for learning about diversity in teacher education. In: Teaching and Teacher Education, 26, 1162-1169.

Montalbano, L., Ige, D.W., 2011. Personal Narrative Performance in the Classroom: A Teaching Tool. In: Communication Teacher. Vol. 25, issue 2, 100–107.

Moon, J., 2010. Using story: in higher education and professional development. New York: Routledge.

Oxford, R., 1996. When emotion meets (meta)cognition in language learning histories. The Teaching of Culture and Language in the Second Language Classroom, 581-594.

Pavlenko, A., 2002. Narrative Study: Whose Story Is It Anyway? In: TESOL Quaterly, 36 (2), 213-218.

Pavlenko, A., 2007. Autobiographic Narratives as Data in Applied Linguistics. In: Applied Linguistics, 28/2, 163-188.

Pavlenko, A., Driagina, V., 2007. Russian emotion vocabulary in American learners narratives. In: Modern Language Journal, 91, 2, 213-234.

Riessman, C.K., 1993. Narrative Analysis. Qualitative Research Methods. Vol. 30. London: Sage Publications.

Riessman, C.K., 2005. Narrative Analysis. Narrative, Memory & Everyday Life, retrieved from: http://eprints.hud.ac.uk/4920/, 10.12. 2011.

Ritchie, J., Wilson, D., 2000. Teacher Narrative as Critical Inquiry: Rewriting the Script. New York: Teachers College.

Rossiter, M., 2002. Narrative and Stories in Adult Teaching and Learning. ERIC Digest no. 241, retrieved from: http://www.calpro-online.org/eric/, 20.10. 2011.

Savvidou, Ch., 2011. Exploring teachers’ narratives of inclusive practice in higher education. Teacher Development, 15 (1), 56- 67.

Schön, D.A., 1983. The Reflective Practitioner: how professionals think in action. London: Temple Smith.

Schumann, J., 1994. Where is cognition? Emotion and cognition in second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 16, 231-242.

Sinclair Bell, J., 2002. Narrative Inquiry: More Than Just Telling the Stories. TESOL Quaterly, 36 (2), 207- 213.

Sowden, S., 2007. Culture and ‘the good teacher’ in the English language classroom. In: ELT Journal, 61 (4), 304–310.

Tabor, U., 2008. Biograficzne uwarunkowania rozwoju nauczyciela. Analiza jakościowa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tsui, A.B.M, 2001. Complexities of identity formation: A narrative inquiry of an EFL teacher. In: Tesol Quarterly. Vol. 41, issue 4, 657-680.

Werbińska, D., 2007. Skuteczmy nauczyciel języka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Werbińska, D., 2009. Tożsamość zawodowa nauczyciela języka angielskiego na starcie kariery zawodowej: badanie narracyjne. In: Pawlak, M., Mystkowska-Wiertelak, A., Pietrzykowska, A. (red.). 2009. Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań–Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 467-478.

Xu, S., Connelly, F.M., 2009. Narrative inquiry for teacher education and development: Focus on English as a foreign language in China. In: Teaching and Teacher Education, 25, 2009, 219-227.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.