Applied linguistics as a manifestation of exo-, meso- and endo-symbiosis
PDF (English)

Słowa kluczowe

exo-symbiosis
meso-symbiosis
endo-symbiosis
symbiotic node
bifurcation
exolinguistics
meso-linguistics
endo-linguistics
instrumental opusology
linguistic opusology
Bifurcational Model of Symbiosis (BiMoS).

Jak cytować

Puppel, S. (2016). Applied linguistics as a manifestation of exo-, meso- and endo-symbiosis. Glottodidactica, 43(1), 17–27. https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.1

Abstrakt

An assumption is made that applied linguistics may be viewed as an outcome of an interplay of a dichotomy of endogenous and exogenous symbionts, mediated by important mesogenous symbionts acting jointly within the domain of language and communication. All of them form a system of bifurcations which may generally be called ‘a flow tool-language design’ or The Bifurcational Model of Symbiosis (BiMoS). In this model, bifurcations form a ‘grammar of bifurcations’ whose power is symbiotic in the overall functioning of language. Furthermore, the occurrence of the above mentioned types of symbionts on the language side allows for a division of ‘linguolabourese’ (or the whole ‘life of language’ as opposed to ‘instrumentolabourese’, or the whole ‘life of tools’) into three more or less distinct and interconnected areas of symbiosis: the exogenous area, the mesogenous area, and the endogenous area, respectively. The afore mentioned areas further justify a division of linguistics into three respective types: exogenous (exo-) linguistics, mesogenous (meso-) linguistics, and endogenous (endo-) linguistics. Their subdomains of interest vary but are highly interconnected, blended and synergistic. Applied linguistics is viewed here as belonging predominantly to (or taking theoretical and practical interest in) the mesogenous and endogenous areas of linguolabourese, though it is strongly supported by the underlying exogenous area.

https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.1
PDF (English)

Bibliografia

Hockett, C.F. 1963. The problem of universals in language. In Greenberg, J. (ed.). Universals of language. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1-29.

Levine, G.S. / Phipps, A. (eds.). 2010. Critical and intercultural theory and language pedagogy. Boston: Heinle, Cengage Learning.

Margulis, L. (ed.). 1991. Symbiosis as a source of evolutionary innovation: speciation and morphogenesis. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Paracer, S. / Ahmadjian, V. 2000. Symbiosis: an introduction to biological associations. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Peirce, C.S. 1982-1989. Writings of Charles Sanders Peirce: a chronological edition. Bloomington: Indiana University Press.

Puppel, S. 2015. Playing humanness on a two-string tool-language ‘instrument’: remarks on the science of (linguistic) opusology. In: Bogusławska-Tafelska, M. / Drogosz, A. (eds.). Towards the ecology of human communication. Cambridge Scholars Publishing. New Castle upon Tyne: Lady Stephenson Libraries, 131-144.

Puppel, S. In print. Linguistic resource management in the process of ‘linguolabourese’. Poznań.

Sanz, M. / Igoa, J.M. (eds.). 2012. Applying language science to language pedagogy: contributions of linguistics and psycholinguistics to second language teaching. Cambridge Scholars Publishing. New Castle upon Tyne: Lady Stephenson Libraries.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.