Der frühe Sprachunterricht muss umkehren – ein Plädoyer für eine „neue” Didaktik. Early language teaching has to change – arguments for introducing “new” didactics.
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

early foreign language learning
language sensitivity period
natural language learning situation
integrative learning
pre-school education
kindergarten
teaching materials.

Jak cytować

Olpińska-Szkiełko, M. (2016). Der frühe Sprachunterricht muss umkehren – ein Plädoyer für eine „neue” Didaktik. Early language teaching has to change – arguments for introducing “new” didactics. Glottodidactica, 43(1), 135–145. https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.10

Abstrakt

The objective of the article is to present some valid arguments for a “new” didactics of early foreign language teaching. The foreign language teaching in Poland has become an obligatory part of the curriculum in kindergartens and pre-schools (for 5 years-olds), and from the beginning of Sept. 2017 it will also concern all 3 and 4 years old children in pre-school education. Didactic principles and materials for teaching foreign languages that are applied in kindergartens are designed mainly for grade 1-3 of the primary school and cannot be automatically adopted for the earlier educational stages. The didactic process must be founded on linguistic and glottodidactic study of natural language acquisition, bilingualism and bilingual education. In the article some most important differences between the language learning process in the primary school and kindergarten are discussed and conclusions for the shaping of the language teaching and learning situation in pre-schools are drawn. In the last part some selected examples of the “new” teaching forms and activities will be presented.

https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.10
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Bach, G. 2005. Bilingualer Unterricht: Lernen – Lehren – Forschen. In: Bach, G. / Niemeier, S. (Hrsg.). Bilingualer Unterricht. Grundlagen, Methoden, Praxis, Perspektiven. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 9-22.

Bąk, A. 2009. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów. In: Języki Obce w Szkole 1, 131-135.

Blewitt, P. 2015. Growing vocabulary in the context of shared book reading. In: Kümmerling- Meibauer, B. / Meibauer, J. / Nachtigäller, K. / Rohlfing, K.J. Learning from Pocturebooks. Perspectives from child development and literacy studies. London / New York: Routledge, 117-136.

Boboryk, A. / Krzywicka, M. (red.). 2008. Entliczek Pentliczek. Książka dla starszego przedszkolaka. Pięciolatki. Warszawa: Nowa Era.

Bytner, J. 2009. Język niemiecki w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej. In: Języki Obce w Szkole, 4, 109-115.

Czubała, K. 2009. Świat jest wielki, a dzieci małe… Kilka słów o wczesnoszkolnym uczeniu języka niemieckiego. In: Języki Obce w Szkole, 5, 110-115.

Deleżyńska, K. 2009. Rola gier i zabaw w nauczaniu małych dzieci. In: Języki Obce w Szkole, 5, 103-109.

Dobija, E. 2009. Autorskie pomysły, czyli jak uczyć języka obcego, by pomóc małym uczniom w ich zmaganiach z wielkim światem. In: Języki Obce w Szkole, 3, 110-115.

Dyson, L., Michałowski, B. 2012. Our Discovery Island. Teachers‘ Book. Warszawa: Pearson Central Europe.

Dziejowska, J. / Kowalska, K. 2013. Wielka księga Tropicieli. Roczne przygotowanie przedszkolne. Warszawa: WSiP.

Gładysz, J. 2009. Wykształcenie umiejętności rozumienia i rozwój kompetencji narracyjnej we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych dzięki zastosowaniu tekstów narracyjnych. In: Języki Obce w Szkole, 1, 18-21.

Kotula, K. 1996. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych na lekcjach języka niemieckiego. In: Języki Obce w Szkole, 4 (200), 338-340.

Lang, E. 2014. Teoria i praktyka nauczania języków obcych w szkole podstawowej. Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy koncepcji programu nauczania języka angielskiego i francuskiego w klasach I-IV. In: Dakowska, M. / Olpińska, M. (Hrsg.). Edukacja dwujęzyczna w przedszkolu i w szkole. Warszawa: Studia Naukowe IKL@ 22, https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/tomy-serii, 47-67.

Olpińska, M. 2008. Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych. Warszawa: Euro-Edukacja (zugänglich auch unter: https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/tomy-serii).

Olpińska, M. 2013. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Warszawa: Studia Naukowe IKL@ 9, https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/tomy-serii.

Olpińska, M. 2015a. Teaching materials for English in the primary education – also for the preschool education? In: Glottodidactica XLII/2, 61-72.

Olpińska, M. 2015b. Lingwistyczne podstawy uczenia języków obcych na etapie przedszkolnym. In: Linguodidactica, XIX, 199-212.

Pamuła-Behrens, M. 2015. Wszystko zaczyna się w przedszkolu – nauka języka obcego dzieci. In: Języki Obce w Szkole 1, 8-12.

Paplińska, A. 2009. Uczyć i cieszyć nauką od najmłodszych lat. In: Języki Obce w Szkole, 2, 103-108.

Pradela, J. 2003. „Śpiewać każdy może” – rola piosenek w nauczaniu języka obcego. In: Języki Obce w Szkole, 4, 35-38.

Steczuk, H. 2003. Bawmy się po angielsku – Nauczmy uczniów się uczyć. In: Języki Obce w Szkole, 4, 85-88.

Vollmer, H. J. 2005. Bilingualer Sachfachunterricht als Inhalts- und als Sprachlernen. In: Bach, G. / Niemeier, S. (Hrsg.). Bilingualer Unterricht. Grundlagen, Methoden, Praxis, Perspektiven. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 47-70.

Witkowska, A. 2009. Teatrzyk – skuteczna forma nauczania dzieci języka obcego. In: Języki Obce w Szkole, 2, 99-102.

Witkowska, I. 2009a. Wykorzystanie rymowanek na lekcjach języka angielskiego. In: Języki Obce w Szkole, 2, 97-99.

Witkowska, I. 2009b. Rymowanki gramatyczne. In: Języki Obce w Szkole, 5, 123-127.

Wode, H. 2000. Mehrsprachigkeit durch bilingual Kindergärten. Kiel: Englisches Seminar und Zentrum für Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt der Universität Kiel, Sokrates Comenius.

Wode, H. 2004. Frühes (Fremd)Sprachenlernen. Englisch ab Kita und Grundschule: Warum? Wie? Was bringt es? Kiel: Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertages Einrichtungen und Schulen FMKS e.V.

Wode, H. 2014, Wielojęzyczność w przedszkolu i szkole podstawowej – szansa czy ryzyko? In: Dakowska M. / Olpińska M. (Hrsg.). Edukacja dwujęzyczna w przedszkolu i w szkole. Warszawa: Studia Naukowe IKL@ 22, https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/tomy-serii, 9-30.

Zgondek, E. / Kołodziej, L. 2008. Entliczek Pentliczek. Kajecik 2. Pięciolatki. Warszawa: Nowa Era.