Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki. Methoden des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Chrzanów: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń Kubart. 2016, 240 S.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Szerszeń, P. (2017). Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki. Methoden des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Chrzanów: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń Kubart. 2016, 240 S. Glottodidactica, 43(2), 230–232. https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.2.16
https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.2.16
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Grucza, S. 2000. Kommunikative Adäquatheit glottodidaktischer Texte – Zur Kritik des Authentizitätspostulats. Adekwatność komunikacyjna tekstów glottodydaktycznych. Krytyka tzw. postulatu autentyczności. In: Deutsch im Dialog/ Niemiecki w Dialogu 2, 73–99.