Adolescent learner perceptions of foreign language assessment: Critical incident analysis

Słowa kluczowe

perceptions of language assessment
adolescent learners
lower secondary school
critical incident technique (CIT)

Jak cytować

Czura, A. (2017). Adolescent learner perceptions of foreign language assessment: Critical incident analysis. Glottodidactica, 43(2). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/6931

Abstrakt

This article reports on a study that aimed to explore adolescent learner perceptions of language assessment experiences and their beliefs about what makes a useful, valuable and high-quality assessment. The data was collected by means of the critical incident technique (CIT) in which 25 lower secondary learners (aged 14-16) were asked to recall both positive and negative instances of assessment they had experienced in the course of their language education. The results reveal that the participants held rather positive views of language assessment and paid attention to such aspects of assessment as reliability, appreciation and authenticity. On the other hand, the importance of grades was prioritised over the learning value of assessment, which is characteristic of performance-oriented assessment environment.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.