Małgorzewicz Anna (Hrsg.): Translation: Theorie - Praxis - Didaktik. Neisse Verlag: Dresden - Wrocław 2010, 533 S.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Gorąca, G. (2011). Małgorzewicz Anna (Hrsg.): Translation: Theorie - Praxis - Didaktik. Neisse Verlag: Dresden - Wrocław 2010, 533 S. Glottodidactica, 37, 188–190. https://doi.org/10.14746/gl.2011.37.21
https://doi.org/10.14746/gl.2011.37.21
PDF (Deutsch)