Zofia Chłopek. Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingioistyczne (i inne). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 2011,452 S
PDF (English)

Jak cytować

Jedynak, M. (2012). Zofia Chłopek. Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingioistyczne (i inne). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 2011,452 S. Glottodidactica, 39(1), 152–155. https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.20
https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.20
PDF (English)