Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Anna Sulikowska (Hrsg.). Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie Pons Duży Słownik i Langenscheidt Słownik Partner. Zapol: Szczecin 2012, 204 S.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Dziurewicz, E. (2013). Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Anna Sulikowska (Hrsg.). Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie Pons Duży Słownik i Langenscheidt Słownik Partner. Zapol: Szczecin 2012, 204 S. Glottodidactica, 40(1), 168–170. https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.1.14
https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.1.14
PDF (Deutsch)