Pressto.

Nagłowek strony

Alternatywność i innowacyjność w edukacji współczesnej – na przykładzie Czech

Eva Zamojska

DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2012.1.07

Abstrakt


The article in its introduction does present an attempt of facing the dificulties in defining alternativity and innovation in education, taking as the basis opinions of Polish and Czech pedagogists and theoreticians. Second part of the paper is made by a description of examples of alternative and innovative educational activities undertaken in contemporary Czech Republic.

Słowa kluczowe


educational alternatives; educational innovations; education in Czech Republic

Pełny tekst:

Bibliografia


Beck U. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa.

Bourdieu P. 2004. Męska dominacja. Warszawa.

Brannon L. 2002. Psychologia rodzaju. Gdańsk.

Dewey J. 1988. Jak myślimy. Warszawa.

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa.

Kargerová J. 2010. Co je Step by Step ČR?

Karwatowska M., J. Szpyra-Kozłowska. 2010. Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim. Lublin.

Kupisiewicz C. 2006. Szkoła w XX wieku. Warszawa.

Pankowska D. 2005. Wychowanie a role płciowe. Gdańsk.

Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. 2007. T. 2: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne. Red. B. Śliwerski. Kraków.

Płeć i rodzaj w edukacji. 2004. Red. M. Chomczyńska-Rubacha. Łódź.

Průcha J. 2001. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha.

Průcha J. 2002. Moderní pedagogika. 3. přepracované a aktualizowané vydání. Praha

Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. 2007. Red. E. Majewska, E. Rutkowska. Gliwice.

Rýdl K. 1994. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno.

Rýdl K. 2011. K pojetí kvality vzdělávání z hlediska celostného přístupu.

Spilková V., J. Koťa. 1998. „Zamyšlení nad současnou školou”. Pedagogika 48 (4): 341-342.

Śliwerski B. 2011. O nowym modelu szkoły alternatywnej.

Valdrová J. 2006. Gender a společnost. České Budějovice.

Valdrová J., B. Knotková-Čapková, P. Paclíková. 2010. Kultura genderově vyváženého vyjadřování. Jak koncipovat promluvy a texty? Na co dbát v češtině a v cizím jazyce? Jak lépe zviditelnit odborný přínos žen? Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vališová A., H. Kasíková a kolektiv. 2006. Pedagogika pro učitele. Praha.

Zamojska E. 2010. Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. Poznań.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 44 PDF - 32

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.