Alternatywność i innowacyjność w edukacji współczesnej – na przykładzie Czech

Main Article Content

Eva Zamojska

Abstrakt

The article in its introduction does present an attempt of facing the dificulties in defining alternativity and innovation in education, taking as the basis opinions of Polish and Czech pedagogists and theoreticians. Second part of the paper is made by a description of examples of alternative and innovative educational activities undertaken in contemporary Czech Republic.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Beck U. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa.
 2. Bourdieu P. 2004. Męska dominacja. Warszawa.
 3. Brannon L. 2002. Psychologia rodzaju. Gdańsk.
 4. Dewey J. 1988. Jak myślimy. Warszawa.
 5. Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa.
 6. Kargerová J. 2010. Co je Step by Step ČR?
 7. Karwatowska M., J. Szpyra-Kozłowska. 2010. Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim. Lublin.
 8. Kupisiewicz C. 2006. Szkoła w XX wieku. Warszawa.
 9. Pankowska D. 2005. Wychowanie a role płciowe. Gdańsk.
 10. Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. 2007. T. 2: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne. Red. B. Śliwerski. Kraków.
 11. Płeć i rodzaj w edukacji. 2004. Red. M. Chomczyńska-Rubacha. Łódź.
 12. Průcha J. 2001. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha.
 13. Průcha J. 2002. Moderní pedagogika. 3. přepracované a aktualizowané vydání. Praha
 14. Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. 2007. Red. E. Majewska, E. Rutkowska. Gliwice.
 15. Rýdl K. 1994. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno.
 16. Rýdl K. 2011. K pojetí kvality vzdělávání z hlediska celostného přístupu.
 17. Spilková V., J. Koťa. 1998. „Zamyšlení nad současnou školou”. Pedagogika 48 (4): 341-342.
 18. Śliwerski B. 2011. O nowym modelu szkoły alternatywnej.
 19. Valdrová J. 2006. Gender a společnost. České Budějovice.
 20. Valdrová J., B. Knotková-Čapková, P. Paclíková. 2010. Kultura genderově vyváženého vyjadřování. Jak koncipovat promluvy a texty? Na co dbát v češtině a v cizím jazyce? Jak lépe zviditelnit odborný přínos žen? Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 21. Vališová A., H. Kasíková a kolektiv. 2006. Pedagogika pro učitele. Praha.
 22. Zamojska E. 2010. Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. Poznań.