Zapobieganie niepełnosprawności intelektualnej w świetle rozważań Amerykańskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwojowej (AAIDD)

Main Article Content

Danuta Kopec

Abstrakt

The long-awaited handbook by the special pedagogy educators issued by the Committee on Terminology and Classi cation of the American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (Schalock et al, 2010) appeared nally in 2010. This article discusses the way of understanding the prevention of intellectual disability represented in the aforementioned handbook which is an expression of the position of the AAIDD. The analysis embraces these forms of intellectual disability for which the reference point is the early interpersonal interaction between the parent/guardian and the child at intellectual disability risk or the child with intellectual disability. These are simultaneously understood by the AAIDD as forms of support for parents and/or guardians of a child threatened with intellectual disability or a child with intellectual disability. The article concludes with ndings drawn from the presented material.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Deutsch Smith D. 2008. Pedagogika specjalna, t. 1. Przeł. T. Hołówka, A.P. Zakrzewski. Warszawa.
 2. Bronfenbrenner U. 2005. The Bioecological Theory of Human Development, W Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development, 3-15. Thousand Oaks.
 3. Bronfenbrenner U. 1979. The Ecology of Human Development. Cambrige.
 4. Budajczak M. 2008. Edukacja domowa. W Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa.
 5. Cozolino L.J. 2004. Neuronauka w psychoterapii. Budowa i przebudowa ludzkiego mózgu. Przeł. J. Gilewicz. Poznań.
 6. Czub T. 2005. Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, 67-93. Gdańsk.
 7. Dangel T. 2010. Wady letalne u płodów i noworodków. Opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii. W Bioetyka w zawodzie lekarza, s. 81-101. Warszawa.
 8. Fröhlich A., A. Simon 1991. Basale Stimulation. Düsseldorf.
 9. Fröhlich, A., A. Simon, 2008. Gemeinsamkeiten entedecken. Mit schwerbehinderten Kindern kommuniziren. Düsseldorf.
 10. Gerhardt S. 2010. Znaczenie miłości. Jakie uczucia wpływają na rozwój mózgu. Przeł. B. Radwan. Kraków.
 11. Kopeć D. 2005. Pedagog specjalny w obliczu problemów rodziców oczekujących dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. W Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani. Problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice, 29-35. Jelenia Góra.
 12. Kościelska M. 1995. Oblicza upośledzenia umysłowego. Warszawa.
 13. Kościelska M. 1998. Trudne macierzyństwo. Warszawa.
 14. Krause A. 2009. Upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność umysłowa czy niepełnosprawność intelektualna. W Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania – wspólna misja. Pamięci Profesora Jana Pańczyka, 63-70. Warszawa.
 15. Mowszet K., T. Hutyra. 2008. Dziecko z fenyloketonurią. W Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, 201-216. Kraków.
 16. Pisula E. 2003. Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Gdańsk.
 17. Pisula E. 2007. Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa.
 18. Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością. 2012. Red. S. Olszewski, K. Parys, M. Trojańska. Kraków.
 19. Ridley M. 2001. Genom. Autobiografia gatunku w 23 rozdziałach. Przeł. M. Koraszewska. Poznań.
 20. Salvador-Carulla L., G.M. Reed, L.M. Vaez Azizi (et al.). 2011. „Intellectual Developmental Disorders: Towards a New Name, Definitione and Framework for „Mental Retardation/Intellectual Disability in ICD-11”. World Psychiatry 10: 175-180.
 21. Schalock R.L., A. Borhwick-Duffy, R. Luckasson (et al.). 2010. Intellectual Disability. Definitione, Classification and Systems of Supports. The AAIDD Ad Hoc Committee on Terminology and Classification. 11th ed. Washington.
 22. Schalock R.L., R. Luckasson, K. Shogren, A. Bortwick-Duffy. 2007. „The Renaming of Mental Retardation: Understanding the Change to the Term Intellectual Disability”. Intellectual and Developmental Disabilities 45 (2): 116-124.
 23. Siemińska M.J. 2010. Genetyczne związki, rodzinne powiązania i społeczne więzi: o naturze zależności w obliczu wiedzy genetycznej. W Bioetyka w zawodzie lekarza, 81-101. Warszawa.
 24. Siegel D.J. 2009. Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym, kim jesteśmy. Przeł. R. Andruszko. Kraków.
 25. Stawicka M. 2008. Autodestruktywność dziecięca w świetle teorii przywiązania. Poznań.
 26. Wehmeyer M., W. Buntinx, Y. Lachapelle, R. Luckasson, R. Schalolck (et al.). 2008. „The Intellectual Disability Construct and its Relation to Human Functioning”. Intellectual and Developmental Disabilities 46 (4): 311-318.
 27. Wlazło M. 2005. Upośledzenie czy niepełnosprawność – o znaczeniu, funkcjach i podstawach naukowych nazewnictwa w pedagogice specjalnej. W Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania, 130-135. Szczecin.
 28. Zalewska M. 1998. Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Warszawa.