Pressto.

Nagłowek strony

Terror laktacyjny w przestrzeni wirtualnej

Aleksandra Marcinkiewicz

Abstrakt


The aim of paper is to show problem of putting social pressure on mothers to breastfeeding. The internet forum about terror lactation was analyzed. In research used qualitative analyses of context. The results of study had shown the ratio of mothers to breastfeed, forms of pressure on mothers and social groups which put this pressure. It was shown stereotypes which exist in virtual space about women and breastfeeding.

Słowa kluczowe


lactational terror; motherhood; social pressure; woman

Pełny tekst:

Bibliografia


Badura-Madej W. 1999. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzysowej. W Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, 16-18. Katowice.

Bieńko M. 2008. Kulturowo-społeczne skrypty kobiecego macierzyństwa. W Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, 42-47. Warszawa.

Kowalczyk I. 1998. „Macierzyństwo – między krytyką a afirmacją”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 4: 35-47.

Miluska J., P. Boski. 1999. Męskość – kobiecość: Zarys i poziomy analizy problematyki. W Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, 9-38. Warszawa.

Miluska J. 1999. Przyczyny różnic płciowych: dylematy i rozstrzygnięcia. W Męskość- kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, 38-65. Warszawa.

Olcoń-Kubicka M. 2009. Rola internetu w powstawaniu nowego modelu macierzyństwa. W Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory konfrontacji z rzeczywistością, 35-48. Warszawa.

Olechnicki K., P. Załęcki. 2000. Słownik socjologiczny. Toruń.

Pankowska D. 2005.Wychowanie a role płciowe. Gdańsk.

Peräkylä A. 2009. Analiza rozmów i tekstów. W Metody badań jakościowych 2, 325-331. Warszawa.

Siemieniecka D. 2007. Internet w edukacji. W Pedagogika medialna 3, 109-120. Warszawa.

Sikorska M. 2009. Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko: o nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa.

Slany K., I. Szczepaniak-Wiecha. 2003. „Bezdzietność, jako nowy fenomen w nowoczesnym świecie”. Małżeństwo i rodzina 1: 23-28.

Sobczyńska D. 1995. Macierzyństwo: wartości i dylematy. W Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, 69-84. Poznań.

Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa.

Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, przeł. E Różalska. Poznań.

Zdrojewska-Żywiecka A. 2012. Terror laktacyjny versus nagonka butelkowa. O konfliktach między kobietami w zakresie praktyk macierzyństwa. W Pożegnanie z Matką Polką? Dyskurs, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, 127-135. Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 14 PDF - 11

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.